Stichting Liberaal Westland / Club van 100

Begin 2023 is de Stichting Liberaal Westland / Club van 100 opgericht met als doel een impuls te geven aan het liberale gedachtengoed in Westland onder meer door het werven van financiële middelen die ten goede komt aan campagneactiviteiten van de lokale Westlandse VVD.


Formele doelstelling

"De verspreiding van het liberale gedachtegoed in het algemeen, de bevordering van de liberale beginselen en dat van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), binnen de regio Westland in het bijzonder en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn." 


Beleidsplan

In het beleidsplan voor de periode 2023 t/m 2025 komen onder meer de volgende zaken aan de orde: 


  • Activiteiten van de Stichting;
  • Fondsenwerving van de Stichting;
  • Financieel beheer van de Stichting;
  • Samenstelling van het bestuur.

Het beleidsplan kunt u onder aan deze pagina downloaden. 


Donateurs

Om deze financiële ondersteuning mogelijk te maken werft de stichting donateurs. Een particuliere donateur draagt € 100 per jaar bij. Bedrijven wordt gevraagd jaarlijks minimaal € 500 te doneren. Voor donateurs van de Club van 100 worden aparte activiteiten georganiseerd. Deze staan ook open voor andere geïnteresseerden die mogelijk donateur willen worden van de Club van 100. 


We organiseren meerdere bijeenkomsten per jaar: netwerkbijeenkomsten, lezingen en/of presentaties en excursies etc. Tijdens deze bijeenkomsten zullen prominente liberale gasten (nationaal of lokaal) aanwezig zijn. 

 

Inmiddels is er een bestuur gevormd, dat bestaat uit de volgende leden: 

·       Matthé Elema, voorzitter

·       Gerard Hofman, secretaris  

·       Pieter Varekamp, penningmeester

·       Corné van Zeijl lid. Corné is vanuit zijn rol van penningmeester van VVD Westland lid van het bestuur (dat is statutair zo geregeld).

·       Arne Weverling neemt als voorzitter van VVD Westland deel aan de vergaderingen van het stichtingsbestuur (ook dat is een statutaire bepaling).

 

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun bestuurswerk


Aanmelden

We zijn heel blij met u als lid en zouden het fantastisch vinden als u als lid van Club van 100 één of meer nieuwe leden aandraagt. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat (mz@mz.nl). Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot één van de bestuursleden.


Meer informatie over de activiteiten van de Stichting vindt u in het beleidsplan.


Contactgegevens

Stichting Liberaal Fonds Westland

Secretariaat (mz@mz.nl) 

RSIN: 864641734

KVK: 88473910 


U kunt ook contact opnemen met één van de leden van het bestuur.