• Liberale gemeentepraat 22 januari 2019

  Liberale gemeentepraat

  © Sander Zuyderwijk

  Vandaag op 22 januari 2019 werd de motie van D66 behandeld die het mogelijk maakte toestemming te verlenen voor een “maatschappelijk georiënteerde” coffeeshop. Deze coffeeshop valt onder de noemer coffeeshop. Niets medicinaals, niet pijn bestrijding, gewoon een coffeeshop. VVD Westland stemde tegen, logisch. Veiligheid, gezondheid en een aantrekkende werking van buiten het Westland brengt ons alleen maar ellende. Wij steken onze kop niet in het zand, wij weten dat het overal te koop is, maar wij willen de drempel voor onze jeugd zo hoog mogelijk maken. Voor een veilig en een gezond Westland. Lees verder

 • Wollebrand decor campagnestart tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst VVD Westland

  “Waar kun je de campagne beter beginnen dan in de Wollebrand; een combinatie van wateropvang en een prachtig recreatiegebied?”. Peter Ouwendijk opent met deze woorden de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de lokale VVD-afdeling. De komende maanden zullen in het teken staan van de in maart te houden provinciale- en waterschapsverkiezingen. Behalve kandidaten, lokale liberalen en geïnteresseerden waren ook Tweede Kamerleden aanwezig bij de bijeenkomst. Lees verder

 • Open Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Westland op 21 januari 2019

  Dilan Yesilgöz-Zegerius en Arne Weverling zijn in 21 januari te gast bij de nieuwjaarsbijeenkomst van VVD Westland. Dilan Yesilgöz-Zegerius zal terugblikken en vooruitkijken naar de mede door haar opgestelde klimaatwet, het klimaatakkoord en de plannen van de klimaattafels. Arne Weverling zal vooral ingaan op de rol die het Westland kan spelen in de energietransitie en zal daarnaast ook spreken over de samenwerking tussen de overheid en de zeven Greenports en het nog te sluiten Tuinbouwakkoord. Lees verder

 • Liberale gemeentepraat 11 december 2018

  Liberale gemeentepraat

  © Sander Zuyderwijk

  "Bereikbaar Ondernemen!", de VVD Westland slogan tijdens de verkiezingen. Wij zien deze transformatie van de N211 als een noodzakelijk iets om de doorstroming en de bereikbaarheid van het Westland te verbeteren. Dit voorstel past dus in het Bereikbaar Ondernemen. Lees verder

 • Kinderboeken voor Voedselbank Westland

  © Geraldine van der Knaap

  Naar aanleiding van de Kinderboekenweek is Geraldine van der Knaap, raadslid VVD Westland, een actie gestart. In een mooie samenwerking met Rataplan Monster en basisschool WKSO De Zeester uit Monster zijn 172 kinderboeken gebracht bij de Voedselbank Westland. Lees verder

 • Tijdens de begrotingsraad van 6 november 2018 heeft VVD Westland het volgende in de raadszaal bereikt!

  Fractie VVD Westland

  © VVD Westland

  Een OZB verlaging met 2% voor zowel woning eigenaren als voor huurders via doorberekening. Geen opengebroken winkelstraten in de drukke periode 15 november en 2 januari, kortom bereikbaar ondernemen. Ruimte voor ondernemers voor kleine initiatieven voor een levendige kern. Een aanpassing op het raadsbesluit inkoopbeleid externen zonder dat we de ambities en de doorgroeimogelijkheden van eigen gemeentelijk personeel belemmeren. Lees verder

 • VVD Westland maakt het verschil bij ontwikkeling Honderdland fase 2 in Maasdijk

  Tijdens de extra raadsvergadering van 14 augustus 2018 is het bestemmingsplan Honderdland fase 2 ‘bevroren’ om te voorkomen dat er geen 2e locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten in Maasdijk plaats kan vinden. Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake de oude Dalton MAVO te Naaldwijk

  Zeer regelmatig is het voormalige gebouw van de Dalton Mavo al onderwerp van gesprek geweest in de Raad. Deze verlaten school levert een onveilige situatie op voor de omgeving. Daarom heeft de fractie VVD Westland schriftelijke vragen gesteld op 20 augustus 2018. Lees verder

 • Geen arbeidsmigranten dorp in Maasdijk

  Op 14 augustus heeft er een extra raadsvergadering plaatsgevonden. Het onderwerp van de raadsvergadering was voor de raadsleden en fractievoorzitters geheim. Dit is een bijzondere gang van zaken vindt VVD Westland. Het vroegtijdig inlichten van alle fractievoorzitters middels een Presidiumvergadering, al dan niet onder geheimhouding, zou volgens VVD Westland een juiste gang van zaken zijn. Het college heeft echter besloten het onderwerp op dinsdag in de raadsvergadering kenbaar te maken vanwege algemeen Westlands belang. Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk “Gezien het algemeen belang en de mogelijke consequenties begrijpt onze fractie dat de vergadering achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden”. Lees verder

 • 3 pijlers uit de Jaarrekening 2017

  In een jaarrekening wordt aangegeven wat er allemaal is gerealiseerd in dat jaar, maar laat ook zien wat er nog gerealiseerd moet worden. De pijlers: Aantrekkelijk Westland, Droge Voeten en het Onderwijs zijn mooie voorbeelden. Lees verder

 • Jaarrekening 2017

  In een jaarrekening wordt aangegeven wat er allemaal is gerealiseerd in dat jaar, maar laat ook zien wat er nog gerealiseerd moet worden. VVD Westland wil graag aan de hand van een terugblik, de ogen op de toekomst richten, want 2017 is voorbij en de toekomst ligt voor ons. Nieuwsgierig? Zie bijgaand de jaarrekening 2017! Lees verder

 • het Westlands Akkoord

  In de bijlage treft u het Westlands Akkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 aan. Als CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en ChristenUnie-SGP Westland hebben wij gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, omdat we open willen besturen, met ruimte voor inbreng van anderen. Om die reden hebben wij in dit akkoord ook speerpunten van de andere fracties verwerkt. Lees verder

 • Laatste raadsvergadering oude fractie

  Gisteravond heeft de oude fractie van VVD Westland de laatste raadsvergadering gehad. Het waren 4 mooie jaren waarin VVD Westland veel heeft bereikt. Lees verder

 • Bedankwoordje namens de fractievoorzitter

  Geachte leden van de VVD, Op 21 maart werd de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Na een goede en positieve campagne heeft de kiezer ons 3 zetels gegeven. Lees verder

 • Ga morgen (21 maart) vooral stemmen!

  Samen voor een Sterker Westland! Stem VVD Westland | #samendoen #VVDWestland Lees verder

 • Jeugd en veiligheid

  Deze week publiceert Het Hele Westland onze column over jeugd en veiligheid. Hieronder vindt u de digitale versie. Heeft u vragen? Geraldine van der Knaap en Sander Zuyderwijk komen graag een #bakkiedoen. Lees verder

 • VVD Westland | Standpunten

  Ben je benieuwd naar de standpunten van VVD Westland? Binnen 1 minuut ben je op de hoogte. Lees verder

 • Column STREAMER

  Deze week publiceert STREAMER (uitgave van MKB Westland) een artikel over VVD Westland. Hieronder vindt u de digitale versie. Lees verder

 • Campagneteam VVD Westland en Ivo Opstelten in ’s-Gravenzande en Naaldwijk

  Het campagneteam van VVD Westland bezoekt samen met Ivo Opstelten zaterdag 17 maart de dorpskernen van ’s-Gravenzande en Naaldwijk. Kom gezellig een bakkie doen bij onze koffietruck! Lees verder

 • Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen aan de koffietruck in Monster

  Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft positief gereageerd op een door de VVD Westland en het agrologistieke cluster aangeboden petitie. In de petitie roepen de partijen de minister op om snel werk te maken van verbeteringen aan de bereikbaarheid van het Westland. Lees verder