Nieuws

 • Bart Waasdorp nieuwe voorzitter VVD Westland

  Bart Waasdorp is maandagavond tijdens een algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter van VVD Westland. De Naaldwijker is de opvolger van Matthé Elema, die sinds september 2017 voorzitter was. Lees verder

 • Liberale gemeentepraat 21 mei 2019

  VVD Westland heeft zich in de verkiezingsperiode hard gemaakt voor het opknappen van het centrum van Monster. Met de sloop van het oude gemeentehuis kunnen we Monster een nieuwe impuls geven. Met het door VVD Westland gewijzigd voorstel komen we 3 verkiezingsbeloften tegemoet. Betaalbaar bouwen, opknappen van het centrum van Monster én het werken aan de parkeerdruk. Lees verder

 • Europarlementariër Huitema bezoekt Westland

  © Roel Batelaan

  Tijdens een werkbezoek in Westland heeft VVD-europarlementslid Jan Huitema met politici en bedrijfsleven gesproken over actuele politieke kwesties. In een tomatenkwekerij van Prominent in ‘s-Gravenzande passeerden diverse onderwerpen de revue; duurzaamheid, mededinging, gemeenschappelijke marktordening, middelen bij ziekten of plagen en het kwekersrecht werden in een interactieve sessie aangestipt. Lees verder

 • VVD Delfland winnaar verkiezingen

  Bij de verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland is de VVD als winnaar uit de bus gekomen. In 2015 behaalden de liberalen 4 zetels, dit jaar zijn er 5 zetels behaald en is de partij de grootste. Ruim 80000 inwoners van Delfland stemden op de VVD. Op afstand volgen vier partijen met 3 zetels; de AWP, het CDA, de Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk. Lees verder

 • Mobiliteit houdt niet op bij asfalt

  © Rolf van Koppen Fotografie

  Op een werkbezoek heeft Zuid-Hollands VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen een betoog gehouden waarbij hij aangaf dat mobiliteit niet ophoudt bij het aanleggen van meer asfalt alleen. “Er moet gekeken worden naar alle vormen van mobiliteit. We leven in een drukbevolkt gebied waarin de vrije ruimte beperkt is. De VVD ziet het aanleggen van extra wegen of verbreding van wegen als een oplossing voor de dichtslibbende wegen. Lees verder

 • Staatssecretaris Van Ark bezoekt Naaldwijk

  © Let's Photograph Nicolet ...

  Afgelopen zaterdag heeft VVD-staatssecretaris Sociale Zaken & Werkgelegenheid Tamara van Ark een bezoek aan Westland gebracht. Het bezoek stond in het teken van de campagne voor de verkiezingen van 20 maart voor Provinciale Staten en Hoogheemraadschap Delfland. Lees verder

 • Provinciale Staten-kandidaat Karima Bouchtaoui en waterschapskandidaten Delfland Lijsttrekker Peter Ouwendijk Waterschap en Jurjen de Klerk op bezoek in het Westland

  Provinciale Staten-kandidaat Karima Bouchtaoui en waterschapskandidaten Delfland Peter Ouwendijk en Jurjen de Klerk op bezoek in het Westland. De drie gedreven kandidaten vinden water, groen en recreatie belangrijk. Het mooie vakantiepark Vlugtenburg, fietsen in de kas van Boon Leliekwekerij en WATO events zijn daarom bezocht. Stuk voor stuk sterke ondernemers die zich inzetten voor recreatie aan zee en in het groen. Lees verder

 • Liberale gemeentepraat 19 februari 2019

  © Sander Zuyderwijk

  Vandaag 19 februari 2019 spraken we over het wel of niet de ruimte geven aan een ontwikkeling voor arbeidsmigranten huisvesting op Honderdland. In het raadsvoorstel vroeg het college aan de raad om akkoord te gaan tot weigering van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. De VVD Westland is niet akkoord gegaan met het raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel stagneert de realisatie van huisvesting arbeidsmigranten. We hebben een grote opgave als gemeente Westland in het vraagstuk van de arbeidsmigranten huisvesting. Jaarlijks werken in het Westland gemiddeld twaalf- tot vijftienduizend tijdelijke arbeidsmigranten. Lees verder

 • ’s-Gravenzanders praten mee over hun stad

  © Roel Batelaan

  Op een zonnige februarizaterdag heeft VVD Westland haar bekende kladblokactie gehouden. Hierbij wordt met een lege kladblok de straat opgegaan om informatie op te halen bij bewoners. “Wij doen dit al jarenlang en niet alleen in verkiezingstijd.” zegt Peter Ouwendijk die zelf ook in het ’s-Gravenzandse centrum woont. “Je kunt niet in een ivoren toren beleid maken, je moet je oor te luister leggen. Een aantal voorbeelden van zaken die spelen in ’s-Gravenzande zijn de ontwikkeling van een mooie parkeerplaats aan de Sand Ambachtstraat, de ontwikkeling van het oude Multimatepand ertegenover en de verkeersborden in het centrum. Nu mag je nog zo het Marktplein oprijden met de auto, geen paal of bordje houdt je tegen.” Lees verder

 • Liberale gemeentepraat 22 januari 2019

  Liberale gemeentepraat

  © Sander Zuyderwijk

  Vandaag op 22 januari 2019 werd de motie van D66 behandeld die het mogelijk maakte toestemming te verlenen voor een “maatschappelijk georiënteerde” coffeeshop. Deze coffeeshop valt onder de noemer coffeeshop. Niets medicinaals, niet pijn bestrijding, gewoon een coffeeshop. VVD Westland stemde tegen, logisch. Veiligheid, gezondheid en een aantrekkende werking van buiten het Westland brengt ons alleen maar ellende. Wij steken onze kop niet in het zand, wij weten dat het overal te koop is, maar wij willen de drempel voor onze jeugd zo hoog mogelijk maken. Voor een veilig en een gezond Westland. Lees verder

 • Wollebrand decor campagnestart tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst VVD Westland

  “Waar kun je de campagne beter beginnen dan in de Wollebrand; een combinatie van wateropvang en een prachtig recreatiegebied?”. Peter Ouwendijk opent met deze woorden de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de lokale VVD-afdeling. De komende maanden zullen in het teken staan van de in maart te houden provinciale- en waterschapsverkiezingen. Behalve kandidaten, lokale liberalen en geïnteresseerden waren ook Tweede Kamerleden aanwezig bij de bijeenkomst. Lees verder

 • Open Nieuwjaarsbijeenkomst VVD Westland op 21 januari 2019

  Dilan Yesilgöz-Zegerius en Arne Weverling zijn in 21 januari te gast bij de nieuwjaarsbijeenkomst van VVD Westland. Dilan Yesilgöz-Zegerius zal terugblikken en vooruitkijken naar de mede door haar opgestelde klimaatwet, het klimaatakkoord en de plannen van de klimaattafels. Arne Weverling zal vooral ingaan op de rol die het Westland kan spelen in de energietransitie en zal daarnaast ook spreken over de samenwerking tussen de overheid en de zeven Greenports en het nog te sluiten Tuinbouwakkoord. Lees verder

 • Liberale gemeentepraat 11 december 2018

  Liberale gemeentepraat

  © Sander Zuyderwijk

  "Bereikbaar Ondernemen!", de VVD Westland slogan tijdens de verkiezingen. Wij zien deze transformatie van de N211 als een noodzakelijk iets om de doorstroming en de bereikbaarheid van het Westland te verbeteren. Dit voorstel past dus in het Bereikbaar Ondernemen. Lees verder

 • Kinderboeken voor Voedselbank Westland

  © Geraldine van der Knaap

  Naar aanleiding van de Kinderboekenweek is Geraldine van der Knaap, raadslid VVD Westland, een actie gestart. In een mooie samenwerking met Rataplan Monster en basisschool WKSO De Zeester uit Monster zijn 172 kinderboeken gebracht bij de Voedselbank Westland. Lees verder

 • Tijdens de begrotingsraad van 6 november 2018 heeft VVD Westland het volgende in de raadszaal bereikt!

  Fractie VVD Westland

  © VVD Westland

  Een OZB verlaging met 2% voor zowel woning eigenaren als voor huurders via doorberekening. Geen opengebroken winkelstraten in de drukke periode 15 november en 2 januari, kortom bereikbaar ondernemen. Ruimte voor ondernemers voor kleine initiatieven voor een levendige kern. Een aanpassing op het raadsbesluit inkoopbeleid externen zonder dat we de ambities en de doorgroeimogelijkheden van eigen gemeentelijk personeel belemmeren. Lees verder

 • VVD Westland maakt het verschil bij ontwikkeling Honderdland fase 2 in Maasdijk

  Tijdens de extra raadsvergadering van 14 augustus 2018 is het bestemmingsplan Honderdland fase 2 ‘bevroren’ om te voorkomen dat er geen 2e locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten in Maasdijk plaats kan vinden. Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake de oude Dalton MAVO te Naaldwijk

  Zeer regelmatig is het voormalige gebouw van de Dalton Mavo al onderwerp van gesprek geweest in de Raad. Deze verlaten school levert een onveilige situatie op voor de omgeving. Daarom heeft de fractie VVD Westland schriftelijke vragen gesteld op 20 augustus 2018. Lees verder

 • Geen arbeidsmigranten dorp in Maasdijk

  Op 14 augustus heeft er een extra raadsvergadering plaatsgevonden. Het onderwerp van de raadsvergadering was voor de raadsleden en fractievoorzitters geheim. Dit is een bijzondere gang van zaken vindt VVD Westland. Het vroegtijdig inlichten van alle fractievoorzitters middels een Presidiumvergadering, al dan niet onder geheimhouding, zou volgens VVD Westland een juiste gang van zaken zijn. Het college heeft echter besloten het onderwerp op dinsdag in de raadsvergadering kenbaar te maken vanwege algemeen Westlands belang. Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk “Gezien het algemeen belang en de mogelijke consequenties begrijpt onze fractie dat de vergadering achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden”. Lees verder

 • 3 pijlers uit de Jaarrekening 2017

  In een jaarrekening wordt aangegeven wat er allemaal is gerealiseerd in dat jaar, maar laat ook zien wat er nog gerealiseerd moet worden. De pijlers: Aantrekkelijk Westland, Droge Voeten en het Onderwijs zijn mooie voorbeelden. Lees verder

 • Jaarrekening 2017

  In een jaarrekening wordt aangegeven wat er allemaal is gerealiseerd in dat jaar, maar laat ook zien wat er nog gerealiseerd moet worden. VVD Westland wil graag aan de hand van een terugblik, de ogen op de toekomst richten, want 2017 is voorbij en de toekomst ligt voor ons. Nieuwsgierig? Zie bijgaand de jaarrekening 2017! Lees verder