Nieuws

 • Westlandse VVD’er kandidaat Tweede Kamerverkiezingen 2021

  ’s-Gravenzander Peter Valstar (35) staat op plaats 21 op van de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Valstar werkte in 2014 en 2018 mee aan de campagne van de VVD Westland en is sinds 2019 steunraadslid in de gemeente. Lees verder

 • Investerend de coronacrisis uit

  11 november − Gisteren werd de begroting voor 2021 behandeld in de raad. Het college kiest ervoor om investerend de coronacris te lijf te gaan. Dit kon op steun van fractievoorzitter Sander Zuyderwijk rekenen die zijn inbreng begon met waardering uit te spreken de mensen in de frontlinie zoals zorgmedewerkers, BOA’s en politie. Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake tekort aan stageplaatsen MBO

  © Lentiz

  29 oktober − Schriftelijke vragen inzake tekort aan stageplaatsen MBO Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake de Noviteit in Monster

  © Noviteit.com

  29 oktober − Schriftelijke vragen inzake de Noviteit in Monster Lees verder

 • Schriftelijke vragen inzake huisvestingsproject Jonkheyd in voormalig schoolgebouw aan de Madeweg in Monster

  © Google Maps

  07 oktober − Schriftelijke vragen inzake huisvestingsproject Jonkheyd in voormalig schoolgebouw aan de Madeweg in Monster Lees verder

 • VVD verbaasd over gang van zaken afvalverwerking

  17 september − Westland krijgt opnieuw te maken met een tegenvaller. Ditmaal van 6 miljoen op de afvalverwerking binnen de gemeente. VVD Westland fractievoorzitter Sander Zuyderwijk is niet te spreken over de gang van zaken: “De contractbeheersing bij de gemeente moet echt beter”. Lees verder

 • LEF!

  © Google

  28 juni − VVD Westland heeft met enthousiasme kennisgenomen van de perspectiefbrief - met daarin de voorstellen om sterker uit de coronacrisis te komen. De geschetste visie en toekomstperspectief getuigen van lef en dat stemt ons hoopvol in het werken aan een nog beter en sterker Westland. Lef om in een crisistijd geld uittrekken om in onze samenleving en economie te investeren. De investeringen en maatregelen staan in de perspectiefbrief die B&W vandaag heeft gepresenteerd. Lees verder

 • Gemeente Westland moet ondernemers financieel respijt geven in coronacrisis

  © Fransdewit (Flickr CC)

  15 maart − VVD Westland roept de gemeente op alles op alles te zetten om Westlandse ondernemers een steun in de rug te kunnen geven om hun hoofd boven water te houden in de coronacrisis. Lees verder

 • VVD-evenementen gaan niet door

  13 maart − De VVD volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk af te gelasten tot ten minste 31 maart. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met het Algemeen Secretariaat. Lees verder

 • Huisvesting arbeidsmigranten bij tuinbouwbedrijven

  09 februari − Op donderdag 6 februari vond er een ingelaste raadsvergadering plaats om een initiatiefvoorstel over het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijfslocaties te behandelen. Hoewel de VVD geen voorstander is van huisvesting van arbeidsmigranten op verschillende bedrijven, zien ook wij in dat de noodzaak hoog is en er tegelijkertijd weinig andere oplossingen zijn. Lees verder

 • Ontwikkeling Driesprong in Kwinstheul kan van start

  © Gem. Westland

  02 februari − De VVD Westland is blij dat Kwintsheul eindelijk weer door kan met ontwikkelen nu de structuurvisie is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het Heulse VVD-raadslid Lianda Heijl: “Het dorp De Heul is één van de kleinere kernen in Westland die, kijkend naar de cijfers en feiten, en naar de mening van de inwoners, sterk achter liep in nieuwe woningbouw en centrum activiteiten om haar vitaliteit te vergroten. Die trend kunnen we nu eindelijk doorbreken.” Lees verder

 • Convenant brengt duurzame bedrijventerreinen in Westland dichterbij

  02 februari − Donderdag 30 januari heeft wethouder Pieter Varekamp (VVD) het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen ondertekend. Dit deed hij samen met 30 partijen, variërend van de provincie Zuid-Holland tot verschillende bedrijventerreinen. In het convenant staan afspraken om bedrijventerreinen verder te verduurzamen, om samenwerking te versterken en om de belangen van de terreinen op landelijk niveau beter te behartigen. Het convenant wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees verder

 • VVD Westland voor vuurwerkverbod

  09 januari − Oud & Nieuw betekent voor veel mensen een gezellig samenzijn met familie en vrienden, onder het genot van oliebollen, champagne...en vuurwerk. Dat laatste bezorgt echter steeds meer mensen irritatie en overlast. Het lijkt de feestvreugde eerder te bederven dan te vergroten. De knallen worden steeds zwaarder, ze zijn wekenlang hoorbaar en het aantal incidenten blijft toenemen. Het AD kopte daags na de jaarwisseling: ‘Westland koploper in regio als het gaat om vuurwerkincidenten’. Voor de VVD Westland is de maat dan ook vol; wij zijn voor een algeheel verbod op vuurwerk voor consumenten. Lees verder

 • Zuid-Hollandse VVD’ers te gast in het Westland

  12 december − VVD Westland was de organisator voor de Algemene Ledenvergadering van VVD kring Zuid-Holland. De Best Fresh Group, op het ABC Westland, had de prachtige kantine opengesteld voor deze goed bezochte vergadering. De uitstekende catering werd daarbij verzorgd door MaNon in een sfeervolle kerstsetting. Lees verder

 • Vernoem straten naar Westlandse militairen en verzetshelden

  Militairen in Monster

  03 oktober − De VVD Westland wil dat straatnamen in nieuwbouwwijken worden vernoemd naar in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen en verzetshelden. Het vieren van 75 jaar bevrijding is volgens de fractie een uitgelezen moment om hen die het hoogste offer hebben gebracht te eren. Lees verder

 • Ons standpunt over de islamitische basisschool

  20 juli − Hoewel wij de vrijheid van onderwijs hoog in het vaandel hebben staan, is de VVD Westland tegen de komst van een islamitische basisschool. In het verkiezingsprogramma van de VVD Westland is dat vorig jaar nog als volgt verwoord: “Wij willen dat alle Westlandse kinderen met elkaar spelen en leren en daardoor begrip krijgen voor elkaar, dat is de beste integratie.” Wij staan nog steeds achter dit standpunt. Lees verder

 • Column Het Hele Westland (3 juli ‘19)

  03 juli − Om de twee maanden verschijnt er van iedere lokale partij een column in de krant Het Hele Westland. In de column van juli kijkt de fractievoorzitter Sander Zuyderwijk vooruit naar de behandeling van de voorjaarsnota. Lees verder

 • Bart Waasdorp nieuwe voorzitter VVD Westland

  02 juni − Bart Waasdorp is maandagavond tijdens een algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter van VVD Westland. De Naaldwijker is de opvolger van Matthé Elema, die sinds september 2017 voorzitter was. Lees verder

 • Liberale gemeentepraat 21 mei 2019

  22 mei − VVD Westland heeft zich in de verkiezingsperiode hard gemaakt voor het opknappen van het centrum van Monster. Met de sloop van het oude gemeentehuis kunnen we Monster een nieuwe impuls geven. Met het door VVD Westland gewijzigd voorstel komen we 3 verkiezingsbeloften tegemoet. Betaalbaar bouwen, opknappen van het centrum van Monster én het werken aan de parkeerdruk. Lees verder

 • Europarlementariër Huitema bezoekt Westland

  © Roel Batelaan

  21 mei − Tijdens een werkbezoek in Westland heeft VVD-europarlementslid Jan Huitema met politici en bedrijfsleven gesproken over actuele politieke kwesties. In een tomatenkwekerij van Prominent in ‘s-Gravenzande passeerden diverse onderwerpen de revue; duurzaamheid, mededinging, gemeenschappelijke marktordening, middelen bij ziekten of plagen en het kwekersrecht werden in een interactieve sessie aangestipt. Lees verder