Club van 100

Wist u dat VVD Westland op basis van ledenaantal een van de grotere afdelingen in Nederland is? Het is dan ook niet zonder reden dat bij de Waterschapsverkiezingen de VVD de grootste partij werd bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Bij de provinciale verkiezingen werd de VVD in Zuid-Holland de tweede partij en heeft met succes een coalitie weten te formeren.

In het Westland heeft de VVD zich als betrouwbare partner getoond en heeft voor het college een wethouder geleverd. In het college, samen met CDA, LPF en CU,  heeft VVD Westland de portefeuille met onder andere Verkeer en Vervoer, Sport, Dienstverlening en Energietransitie. 

De VVD Westland heeft zich tot doel gesteld om in de aanloop naar de verkiezingen 2022 een politieke jaar continu campagne te voeren. We willen dat mensen in het Westland de VVD vaker zien, beter op de hoogte zijn van onze standpunten en makkelijker met ons in contact kunnen komen. Dat betekent acties in de kernen, zichtbaarheid in lokale kranten, en nog veel meer. Dat alles met als doel om de VVD in het Westland zo groot mogelijk te krijgen en natuurlijk een mooi resultaat bij die verkiezingen.

Maar… continu campagnevoeren kost geld. Vandaar dat we vanuit de PR-commissie een Club van 100 hebben opgezet. Voor slechts € 100,- per jaar wordt u lid en steunt u ons bij onze promotionele werkzaamheden. Je hoeft geen lid te zijn van de VVD om participant te zijn van de Club van 100.

Wat krijgt u ervoor terug?

U wordt minstens 2 keer per jaar uitgenodigd voor een inspirerende activiteit, waarvan één keer een BBQ.

Wij zien u graag bij de Club van 100!


Contact: penningmeester@vvdwestland.nl