Woningbouw

Woningbouw afstemmen op de vraag vanuit Westland. Betaalbare woningen, ook voor starters en één en twee persoonshuishoudens.

De 30% sociale woning bouw loslaten. Bouwen in dorpscentra of aan dorpsranden, niet in buitengebieden.