Woningbouw

In Westland is er een grote behoefte aan (betaalbare) woningen. Er wordt op dit moment gelukkig veel gebouwd, een groot deel van deze woningen wordt echter gekocht of gehuurd door “niet”-Westlanders. Dat moet anders! De VVD wil dat in Westland meer woningen gebouwd worden waar de Westlanders behoefte aan hebben (zowel senioren- starters en huurwoningen). De Westlandse woningbouw, en ook het tempo waarin er gebouwd wordt, moet primair gericht zijn op de woonbehoefte van de Westlander.