Verkeer

Inzetten om doorstroom: meer asfalt en slimme doorstroomtechnieken zoals de groene golf. Verbreding van provinciale wegen.  Gratis parkeren, inzetten op kort (shop en go) en lang parkeren.