Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is voor zowel onze economie als voor onze inwoners essentieel.

We willen ’s ochtends allemaal zo snel mogelijk op ons werk zijn en ook voor de Westlandse ondernemer is het van groot belang dat werknemers niet in de file staan. Een goede bereikbaarheid is voor zowel onze economie als voor onze inwoners dus essentieel. De afgelopen jaren hebben wij veel bereikt op dat gebied. De aansluiting op het rijkswegennet is sterk verbeterd en hierdoor rijd je vanuit Westland sneller van A naar B. Ook de komende jaren willen wij ons nog verder inzetten voor een verbeterd wegennet, goede parkeervoorziening en de doorstroming van het verkeer op onze hoofdwegen.
Om dit te realiseren is het ook belangrijk dat er goede alternatieven komen voor de auto. De VVD zet daarom ook in op verdere ontwikkeling van een hoogwaardig Openbaar Vervoer (binnen 40 minuten op Den Haag CS, Station Delft e.d.). Ook maakt de VVD zich hard voor zogeheten “fietssnelwegen” richting de voor de Westlander belangrijke locaties.