Tuinbouw

Onze Westlandse glastuinbouw is omvangrijk en betekenisvol. Omvangrijk voor wat betreft de productie van lokale teelten, omzet van handel en het aantal arbeidsplaatsen die het biedt. Het brengt een grote hoeveelheid aanliggende bedrijfssectoren met zich mee, zoals toeleveranciers en transport.

De tuinbouwsector is betekenisvol voor wat betreft de kennis die zich hier ontwikkelt en de innovatie die zich hier laat zien. Kortom, onze tuinbouw is de centrale economische motor van Westland. 

Laten we het dát versterken! Versterken door zorgen voor goede verbindingen met de regio, de Rotterdamse haven en heel Europa. Door het bieden van klasse dienstverlening door de gemeente. Door te zorgen voor goede kennis netwerken, onder meer met onderwijs en kennisinstellingen. En goede en duurzame energie alternatieven, zoals geothermie.

Want, een florerend tuinbouwcluster, daar plukt iedere Westlander de vruchten van!