Westlandse liberalen spreken in Wateringen BIZ en KMD

Het maandelijkse kernbezoek van de Westlandse VVD werd in oktober aan Wateringen gebracht. De fractieleden en wethouder werden tijdens het bezoek vergezeld door Arne Weverling (fractievoorzitter VVD Zuid-Holland).

 

Allereerst werd SV KMD bezocht, waar de delegatie sprak met bestuurders. “We zijn een gezonde club met 820 leden en 300 vrijwilligers.” zei huidig voorzitter Peter van den Berg. Zijn opvolger Patrick Kriek en bestuurslid Marco Schregardus lichtten vervolgens kort het beleidsplan toe, waarin de verenigingscultuur een grote waarde heeft. Schregardus is zelfs bestuurslid integriteit: “Hierin lopen we in de voetbalwereld voorop, de KNVB zou hiervan veel kunnen leren. Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen op een vereniging. Daar hoort ook een goede band met de buren bij; die krijgen behalve voetballen in de tuin jaarlijks een groentekistje of een boeket bloemen.”

 

Vervolgens werd in de Scrumpy Pub gesproken met een afvaardiging van BIZ Wateringen over de grote uitdagingen waar zij tegenaan lopen. De toekomstige inrichting van het centrumgebied, een eventuele verplaatsing van de kermis en het verkeer dat door het Wateringse centrum rijdt kwamen hierbij uitvoerig aan bod.

 

Tenslotte werd het bestuur van Vereniging WIG gevraagd een toelichting te geven op hun initiatief voor groepswonen voor ouderen. Een goed gesprek ontvouwde zich over de drempels die zij ervaren op hun weg om te komen tot realisatie.

 

De fractie van de Westlandse VVD zal de input gebruiken tijdens de begrotingsvergadering van 8 november, in commissie- en raadsvergaderingen in de komende maanden en bij de betrokkenen terugkomen op de gestelde vragen.