Westlandse college presenteert begroting voor 2024

Vandaag heeft het Westlandse college haar begroting voor 2024 gepresenteerd. Een begroting waaruit duidelijk wordt dat Westland te maken heeft met financieel onzekere tijden. De Westlandse VVD juicht het toe dat het college alvast maatregelen neemt om de klappen, die wellicht in de komende jaren op ons afkomen, op te vangen. Én dat we de woonlasten niet harder laten stijgen dan de inflatie. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde zijn, maar dat betekent niet dat we de rekening neerleggen bij onze inwoners.

Zorg & Sociaal Domein

De stijgende kosten in de zorg en het sociaal domein brengen financiële onzekerheid met zich mee. Het college probeert hier op voor te sorteren door in te zetten op efficiënter en slimmer werken en het maken van scherpe en verstandige keuzes. Wat de Westlandse VVD betreft draagt ook preventie hier aan bij: hiermee kunnen we zwaardere zorg uitstellen of wellicht helemaal voorkomen. Een buitenruimte die uitnodigt tot samenkomen en bewegen is hier, net als de realisatie van de Tweede Berkenflat, een voorbeeld van. Enkele punten waar de Westlandse VVD de komende jaren op in zal zetten.

Woningen en Duurzaamheid

Daarnaast juichen we het doel om 500 woningen per jaar voor de Westlandse starters te bouwen toe en ook deze ambitie houden wij het komende jaar goed in de gaten. Deze starters zijn de toekomst voor Westland en die mogen we niet verloren laten gaan, omdat zij hier geen woning kunnen vinden. De koers voor verduurzaming en de daar bijbehorende energietransitie willen wij blijven steunen en enthousiasmeren. Hierbij wordt geleund op onze innovatiekracht en bedrijfsleven. Het is essentieel dat ons Westland voorbereid is op de toekomst


Glastuinbouw en Kust

Iets anders wat wij niet mogen verliezen is onze glastuinbouw. Westland en de glastuinbouw zijn als strand en zand of bos en bomen. Onmisbaar voor elkaar! De glastuinbouw biedt banen, gezonde producten, handel, kennis en innovatie. De impuls die het college wil geven aan de positionering van de glastuinbouw zien we dan ook zeker als positief. Net als de glastuinbouw is ook de kust onlosmakelijk verbonden met Westland. De Westlandse VVD blijft oog houden voor onze kust en natuur. De nieuwe Kustvisie waar het College op inzet, zal ons voorzien van een vernieuwend toeristisch en groener perspectief.  

Bereikbaarheid en Veiligheid

Tot slot blijft de bereikbaarheid van Westland essentieel voor inwoners en het bedrijfsleven en moet iedere Westlander zich veilig voelen in het verkeer en in zijn of haar leefomgeving: deze veiligheid valt of staat met gedrag en handhaving. De inzet op veiligheid is een mooie ambitie van het college, maar dan hebben we wel voldoende mankracht en bijvoorbeeld cameratoezicht nodig om dit te realiseren. De Westlandse VVD heeft zich hier de afgelopen periode al regelmatig voor ingezet en zal dat zeker de komende periode blijven doen!