Westlandse liberalen bezoeken omgeving Naaldwijkse Prinsenbos

Het maandelijkse kernbezoek van de Westlandse VVD werd in september aan Naaldwijk gebracht. De fractieleden en wethouder werden tijdens het bezoek vergezeld door Arne Weverling als fractievoorzitter in Zuid-Holland en Tweede Kamerlid Peter Valstar.

 

Allereerst werd er een kijkje genomen bij de nieuwbouw van Scouting Naaldwijk aan de Grote Achterweg. Momenteel wordt de bouw afgerond en twee enthousiaste leden toonden het mooie en duurzame pand dat in eigen beheer wordt gerealiseerd, met steun van het Westlandse bedrijfsleven. De samenwerking met Gemeente Westland werd als zeer prettig ervaren. Op korte termijn hoopt men het pand te betrekken.

 

Vervolgens werd in de beheerdersruimte in het Prinsenbos door Judith Zuiderwijk-Groenewegen van WNTweb inzicht gegeven in de natuur- en technieklessen voor de jeugd. Jaarlijks bereikt WNT-web 30.000 scholieren, op 1000 bijeenkomsten.

 

Tenslotte werd Berg Lisianthus bezocht op de hoek van de Dortlaan en de Zwartendijk, waar al bijna 300 jaar Van den Bergen hun kwekerijen bestieren. Behalve voorlichting over de teelt en wijze van werken, kwamen ook heikele punten als de energietransitie aan de orde. “De overheid zou een consistente lijn moeten voeren, nu kijken ze soms niet te weten wat ze willen.” was de conclusie die kon worden getrokken en de liberale politici als huiswerk werd meegegeven.