Bewaakte fietsenstalling strand na vragen VVD Westland

Vlak voor de zomer(vakantie) heeft de Westlandse VVD vragen gesteld over fietsendiefstallen aan de kust. Aanleiding hiervoor was de bekendmaking door Politie Westland dat een toename van het aantal fietsendiefstallen bij de Westlandse strandopgangen werd waargenomen. De fractieleden Suzanne van Erven en Jakob Zwinkels zagen op de korte termijn twee mogelijkheden. Allereerst zouden de Westlandse strandopgangen kunnen worden voorzien van cameratoezicht. Hierbij haalden zij ook de cijfers aan waaruit blijkt dat de gemeente Westland over minder camera’s beschikt dan gemiddeld. Zwinkels: “We moeten het de fietsendieven zo moeilijk mogelijk maken en cameratoezicht maakt dit ook daadwerkelijk moeilijker.”

Daarnaast stelden de fractieleden voor om het toezicht bij de strandopgangen te laten doen door Westlanders die onderdeel zijn van het participatietraject. Van Erven: “In ruil voor de uitkering die zij ontvangen, zijn zij op grond van de Participatiewet verplicht om een tegenprestatie te leveren en, indien zij deze nog niet leveren, zou deze kunnen bestaan uit het toezicht houden op de fietsenstallingen bij de Westlandse strandopgangen.”

Hoewel het antwoord niet voor de zomer van dit jaar is gekomen, lijkt er in 2024 wel iets te worden gedaan met het initiatief van VVD Westland. Het College heeft in de beantwoording van 13 september toegegeven bekend te zijn met de toenemende mate van fietsendiefstal in Westland. "Dit is zeker onwenselijk, omdat wij fietsen als vervoersmiddel graag willen stimuleren en fietsendiefstal daar een negatief effect op heeft." luidt het antwoord. Vervolgens meldt het College dat er momenteel een college- en raadsvoorstel in voorbereiding is voor het in 2024 uitvoeren van een pilot met gratis bewaakte fietsenstallingen bij de strandopgang Strandweg in Ter Heijde. De verwachting is dat dit voorstel, inclusief financiële impact, dit najaar wordt voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Voor de bemanning van de bewaakte fietsenstalling worden momenteel gesprekken gevoerd met Biesieklette, een sociaal-maatschappelijke onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. Biesieklette exploiteert meerdere fietsenstallingen in onze regio. 


Microsoft Word - Beantwoording artikel 42 vragen VVD fietsendiefstal Westland (parlaeus.nl)