“Overlast wijk Honselersdijk moet snel worden aangepakt”

De fractie van De Westlandse VVD heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en wethouders over overlast die wordt ondervonden door bewoners van Achter de Dijk in Honselersdijk. “Vaak worden we zelf benaderd door inwoners, maar nu hebben we het bericht vernomen via de media. Buurtbewoners van Achter de Dijk, nabij de protestantse kerk Hemelsblauw, hebben een petitie gestart die binnen korte tijd al 72 keer was ondertekend. Bewoners zijn met eerdere klachten naar de politie en Gemeente Westland gestapt, maar een oplossing bleef tot nu toe uit. Het kan niet zo zijn dat mensen eerst een petitie moeten ondertekenen voordat er wordt opgetreden tegen drugshandel, drugsgebruik, vervuiling, wildplassen en wildpoepen.” zegt steunraadslid Roel Batelaan.


Raadslid Suzanne van Erven vult aan: “Gemeente Westland zou kunnen zorgen voor goede verlichting, zodat deze plek minder onveilig voelt voor mensen. Verder zou periodiek toezicht moeten worden gehouden door de politie en de aanwezige personen kunnen dan worden geregistreerd. Eerder hebben wij al gepleit voor het inzetten van mobiele camera’s, dit maakt het werk van de agent of de wijkagent makkelijker en het handhaven van de openbare orde is ermee geholpen. We hopen op 28 september in de commissievergadering antwoord te krijgen op de mogelijke oplossingen. Dit moet je niet laten doorsudderen, snel optreden van gemeente, politie en andere instanties is wenselijk.”