Willekeurige handhaving op bedrijventerreinen

Naar aanleiding van gesprekken met ondernemers hebben GemeenteBelang Westland en de Westlandse VVD vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over handhaving van het bestemmingsplan op een bedrijventerrein in Poeldijk. Lokale politici Joep van Veen van GemeenteBelang Westland en Suzanne van Erven en Roel Batelaan van de Westlandse VVD noemen de handhaving willekeurig en onzinnig.

 

“Gemeente Westland is gaan handhaven op het Poeldijkse bedrijventerrein ‘De Planeten’. Hier zit sinds kort in een voormalig bouwbedrijf een kleine personal trainingsstudio waar mensen één-op-één worden begeleid of in zeer kleine groepen. We hebben gevraagd wat nu precies de aanleiding was om te gaan handhaven. Gebeurt dit uit eigen beweging of is er door iemand geklaagd? De brief die de ondernemer ontving was heel helder; de activiteit past niet in het bestemmingsplan, dus op 1 oktober moeten de deuren sluiten.” zegt Van Veen.

 

“Nu is het logisch dat bij grote overlast wordt geklaagd,” vult Batelaan aan, “maar in casu zijn er nooit grote groepen aanwezig, dus tot parkeeroverlast of andere hinder zal het niet leiden. Sterker nog: op minder drukke tijden houden zij een oogje in het zeil. Het meest cru is nog dat Gemeente Westland beweert dat het niet past en er sowieso geen ontheffing zal volgen. Het zit op de Jupiter, Saturnus, Slachthuiskade en Uranus vol met bedrijven met lagere milieucategorieën; er zitten detailhandel, meerdere kantoren en ook een stichting met een buurthuis. Wij juichen een mix van bedrijvigheid juist toe op deze bedrijventerreinen die sterk verbonden zijn met het dorp waar het tegen aan ligt. Hoe zou een kleine trainingsstudio daar opeens niet tussenpassen?” 

 

De fracties spreken hun verbazing uit over de handhaving op ‘De Planeten’ en zien een parallel met glastuinbouwgebieden waar soms wel erg rigoureus werd gehandhaafd. Dit jaar wordt het beleid op bedrijventerreinen nog geactualiseerd, voor GemeenteBelang Westland en de Westlandse VVD een extra reden om vraagtekens te zetten bij dit signaal aan de ondernemer. “Het bedrijventerrein hoort bij het dorp Poeldijk. Eén van de eigenaren is zelf zoon van een Poeldijkse ondernemer. Zorg dat er een gezonde mix komt die lokaal ondernemerschap de ruimte geeft. Als we sporten en bewegen belangrijk vinden, moeten we deze bedrijven ook de ruimte gunnen.” besluiten Batelaan en Van Veen.

De gestelde vragen zijn hier te lezen: 276__GBW_-_VVD_inzake_onzinnige_handhaving_bestemmingsplan_Jupiter_in_Poeldijk.pdf (gemeenteraadwestland.nl)