Aanpak relschoppers feestweken Westland

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op donderdag 17 augustus 2023 door de fractie van De Westlandse VVD, inzake ‘Aanpak relschoppers feestweken Westland’

De Westlandse feestweken zijn de feestjes waar menig Westlander gedurende het jaar naar uitkijkt. Gezellig met elkaar een drankje doen en genieten van de muziek en het samenzijn met elkaar. Helaas moeten wij constateren dat er in de zomer van 2023 al meerdere feestweken (o.a. Honselersdijk, Maasdijk, De Lier en Naaldwijk) in mineur zijn geëindigd door een kleine groep raddraaiers die het nodig vinden om met geweld een gezellig feest te verpesten voor de grote meerderheid.

Als klap op de vuurpijl wordt er ook geweld tegen hulpverleners gebruikt. Een onwenselijke situatie en wat de fractie van de Westlandse VVD betreft is het tijd voor snelle en harde actie.

Dit brengt de fractie van de Westlandse VVD tot de volgende vragen:

• Heeft de burgemeester overwogen om de ME in te zetten tijdens de feestweek in De Lier, om de ongeregeldheden snel op te lossen? Zo nee, waarom niet en wanneer wordt daar wel toe besloten?

• Kan het college de inzet van politiecamera’s versnellen en de uitvraag van privé camerabeelden (bijv. Ring deurbel, veiligheidscamera’s, etc.) opstarten?

• Kan het college, in samenwerking met de politie, ervoor zorgen dat de beelden van raddraaiers al voor aanstaande vrijdag/zaterdag worden vrijgegeven?

• Kan het college ervoor zorgen dat de raddraaiers die worden opgepakt, worden berecht via het (super)snelrecht?

• Eerder deze week is door GemeenteBelang Westland een gebiedsverbod voor raddraaiers geopperd. Hier sluit de Westlandse VVD zich bij aan. Is de burgemeester bereid om deze maatregel uit te voeren? Is het college genegen om daarnaast een meldplicht voor raddraaiers in te stellen en in samenwerking met de politie de gegevens van geweldsplegers vast te leggen in een databank (vergelijkbaar met voetbalvandalisme)?

• Alhoewel wij begrijpen dat het op korte termijn instellen van een leeftijdsgrens bij de feestweek in De Lier noodzakelijk was om de veiligheid te kunnen garanderen, vinden wij het belangrijk dat er evenementen en activiteiten worden georganiseerd voor jongeren tijdens de feestweek. Ziet het college mogelijkheden om bijvoorbeeld samen met de Jongerenraad hierover te brainstormen om problemen in de zomer van 2024 te vermijden?

Namens de fractie van de Westlandse VVD Suzanne van Erven en Jim van der Meer