Aanpak eenzaamheid ouderen in zomer nóg belangrijker

Kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie, buren zijn veelvuldig weg en het verenigingsleven ligt stil vanwege de zomerstop. Uit onderzoek blijkt dat gedurende de zomerperiode meer dan de helft van de 75 plussers zich geregeld eenzaam voelt. “Een zorgelijke situatie.” stellen VVD fractieleden Suzanne van Erven en Jim van der Meer. Zij vragen daarom het college of men bekend is met de campagne ‘Zomer vier je samen’ en bereid is hierbij aan te sluiten om zomereenzaamheid onder ouderen te voorkomen.

Terwijl er volop wordt genoten van zonnige vakanties en uitjes, blijven ouderen vaak eenzaam achter in hun huis. Om mensen bewust te maken van ‘zomer eenzaamheid’ onder ouderen heeft de stichting Met je Hart deze campagne opgericht. ‘Een campagne waar de gemeente Westland zich bij aan moet sluiten’ vinden Van Erven en Van der Meer.

“Veel mensen, wij overigens ook, kijken enorm uit naar de zomerperiode en zien daardoor wellicht niet in dat dit voor veel mensen en met name ouderen juist een heel moeilijke periode is’, aldus beide VVD’ers.

Naast de campagne Zomer vier je samen’ wijzen Van Erven en Van der Meer het college ook nog op enkele initiatieven uit andere gemeenten. Zo stimuleert de gemeente Emmen actief de Ouderenlijn, waar ouderen via de telefoon eenvoudig snel met elkaar in contact kunnen treden en kent de gemeente Lansingerland het initiatief ‘Samen eten’ waarbij ouderen en jongeren gezamenlijk koken en etentjes faciliteren voor buurtbewoners. Tot slot roept de gemeente Rotterdam bewoners op om in de zomerperiode zich aan te melden als vrijwilliger en vanuit die rol langs te gaan bij een eenzame oudere. “Enkele mooie initiatieven die ook de eenzaamheid onder onze Westlandse ouderen zouden kunnen verminderen” besluiten Van Erven en Van der Meer.