Westlandse VVD stelt veiligheidscijfers ter discussie: Aantal winkeldiefstallen hoger in Westland

Winkeldiefstal

© Adobe Stock

Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen in Nederland loopt op. De gemeente Westland stelt, in het door haar gepresenteerde jaarverslag 2022, echter dat in Westland slechts 115 gevallen van winkeldiefstal zijn geregistreerd. De gemeente concludeert zodoende dat Westland ‘veiliger’ is geworden. Westlandse VVD fractieleden Guus Bakker en Jakob Zwinkels, stellen deze conclusie ter discussie: “De gepresenteerde cijfers geven een foutief beeld. Winkeldiefstal is in Westland namelijk nog steeds aan de orde van de dag”

 

Dit wordt geconcludeerd naar aanleiding van een rondgang langs Westlandse winkeliers en uit de beantwoording op de door hen gestelde technische vragen uit de Voorjaarsnota. “Ondernemers doen geen aangifte meer, onder andere vanwege de passieve houding van de politie” zegt Bakker. “Er is weinig begrip en naarmate het aantal aangiftes toeneemt, lijkt het alsof de politie minder gewillig is om het probleem aan te pakken. Dit heeft ook te maken met het vele papierwerk wat zo’n winkeldiefstal oplevert en de geringe prioritering van vervolging van de dader. De dader loopt reeds op straat, terwijl de agent nog zijn of haar verbaal aan het opmaken is.” stelt Bakker. ”Ook kost het doen van aangifte de winkelier te veel tijd en zien zij te weinig rendement hiervan. Onderhandse afdoening mét een eigen registratie werkt sneller.”  Zwinkels vult aan: “Aangezien de gemeente alleen de aangiftes meeneemt in haar conclusie, geeft dit geen waarheidsgetrouw beeld over de veiligheid in Westland”. Reden tot actie concluderen Bakker en Zwinkels, die graag een volledige registratie van criminele voorvallen willen. 


Bakker en Zwinkels vragen het College van Burgemeester en Wethouders zodoende om te bekijken welke cijfers er daadwerkelijk worden meegenomen in het veiligheidscijfer en waar deze informatie vandaan komt. Daarnaast pleiten zij voor de vrijgave van de juiste criminaliteitscijfers en vragen zij het college om, met behulp van moderne slimme software gekoppeld aan cameratoezicht, een aanpak te realiseren om een groeiend aantal winkeldiefstallen tegen te gaan. 


U kunt de gestelde vragen hier inzien.