Buitenlandse handel en bereikbaarheid van levensbelang voor de Westlandse economie

Maandag 20 februari bracht Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse handel op uitnodiging van de Westlandse VVD een bezoek aan Westland en Maassluis. Centraal stond de innovatieve en economische betekenis van onze regio voor de wereldeconomie.

Het programma startte bij het World Horti Center in Naaldwijk. Hier werden in aanwezigheid van burgemeester Bouke Arends, Pieter Varekamp en enkele fractieleden van de Westlandse VVD de betekenis van de Westlandse glastuinbouw voor de maatschappelijke ambities op duurzaamheid toegelicht. 

Bezoek Nature's Pride en Lely Industries            

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Nature's Pride en Lely Industries. Beide bedrijven toonden hun positie qua duurzaamheid, internationale handel en innovatie. Vervolgens werd met de minister gesproken over het behoud  van hun leidende rol en handelspositie. Regelgeving, verminderde bereikbaarheid en de steeds groter wordende buitenlandse concurrentie kunnen er voor zorgen dat bedrijven in de toekomst hun leidende positie kunnen kwijtraken. De politiek kan hierin zeker een belangrijke rol spelen.  

Minister Schreinemacher benadrukte het belang van de economische positie van het Westland. “Het Westland heeft iets te bieden wat bijdraagt aan een betere wereld. Dat moeten we behouden en benadrukken in de rest van de wereld. Daarom moet het bedrijfsleven en de overheid blijven samenwerken en wil ik graag een handelsmissie op tuinbouwgebied op zetten." 

Politiek & Pils
In de avond ging de minister in gesprek met leden en niet-leden van VVD Maasluis, Delfland, Vlaardingen, Schiedam en de Westlandse VVD.