De Westlandse VVD zet in op maatschappelijke stages voor meer vrijwilligers voor de Westlandse verenigingen en organisaties.

De Westlandse VVD zet in op maatschappelijke stages voor meer vrijwilligers voor de Westlandse verenigingen en organisaties. Het Westlandse verenigingsleven kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Toch hebben steeds meer Westlandse verenigingen en organisaties te maken met een tekort aan vrijwilligers. Om hierin het tij te keren, dient de Westlandse VVD tijdens de begrotingsbehandeling deze week een motie in waarin zij het college vragen om met scholen in gesprek te gaan over de maatschappelijke stage. 

Via een maatschappelijke stage kunnen scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun lesprogramma. Zo maken de scholieren kennis met diverse aspecten van de samenleving en kan het vrijwilligersprobleem worden aangepakt. Wat de Westlandse VVD betreft worden er zo twee vliegen in één klap geslagen.

In 2014 sprak de Westlandse gemeenteraad zich unaniem uit voor de maatschappelijke stage. Helaas zien we dat weinig scholen op dit moment mee doen aan een dergelijke stage. Wat de Westlandse VVD betreft is dit een gemiste kans. Daarom roept de Westlandse VVD het college via een motie op om met de Westlandse scholen in gesprek te gaan over de maatschappelijke stage. Er moet duidelijkheid komen waarom zo weinig scholen hier nu aan mee doen en wat er nodig is om dit aantal omhoog te brengen. Het uiteindelijke doel hiervan moet zijn dat zoveel mogelijk scholen aan de maatschappelijke stage mee gaan doen.