De Westlandse VVD dient motie in om ambities uit coalitieakkoord daadwerkelijk uit te voeren.

De Westlandse VVD dient motie in om ambities uit coalitieakkoord daadwerkelijk uit te voeren. Deze week bespreekt de Westlandse gemeenteraad de begroting voor 2023. Een begroting met ambitieuze plannen ten goede van Westland en haar inwoners. Voor de Westlandse VVD is het een voorwaarde dat de voorgestelde plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en niet in de ijskast blijven liggen vanwege capaciteitsproblemen binnen de eigen organisatie. Dit is de reden dat de Westlandse VVD een motie indient. 

Uit eerdere rapportages is gebleken dat bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijning dit jaar geld overblijft vanwege een personeelstekort. Dit geldt ook voor het onderhoud aan bruggen en steigers. De Westlandse VVD vindt dit een slechte zaak. De veiligheid van de Westlanders en de bereikbaarheid van Westland mogen niet in het geding komen door capaciteitsproblemen binnen de eigen gemeentelijke organisatie. 

Nu zijn deze capaciteitsproblemen niet alleen een probleem van de gemeente Westland. Het UWV meldde onlangs dat de krapte op de arbeidsmarkt zo hard is opgelopen dat alle beroepsgroepen een tekort aan personeel hebben. Wat de Westlandse VVD betreft moet daarom ook naar andere manieren worden gekeken om de capaciteit en productiviteit binnen de eigen dienst te vergroten. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd en een 40-urige werkweek in plaats van 36 uur. Uiteraard op basis van vrijwilligheid, want niemand moet hiertoe worden gedwongen. 

Via een motie roept de partij het college op om met een plan van aanpak te komen om de capaciteit en productiviteit binnen de eigen dienst te vergroten met als doel alle ambities uit het coalitieakkoord uit te kunnen voeren. De Westlandse VVD stelt: “Capaciteitsproblemen mogen onze mooie ambities voor Westland niet in de weg staan”.