Westland gaat bouwen!

Goed nieuws!  Zojuist heeft het College bekend gemaakt dat er een intentieovereenkomst met de provincie Zuid-Holland is getekend waardoor er de komende jaren 1500 woningen kunnen worden gebouwd voor onze Westlanders. De eerste locaties worden op korte termijn bekend gemaakt.

Deze 1500 woningen bestaan uit een mix van betaalbare koop en huur en zowel flex- als permanente woningen. Een mooie balans wat De Westlandse VVD betreft. Hiermee moet het voor veel Westlandse starters op zowel de zeer korte als de langere termijn mogelijk zijn een mooie en betaalbare woning te vinden in Westland. Uiteraard houden wij scherp in de gaten dat deze woningen ook daadwerkelijk naar de Westlanders gaan.

De Westlandse VVD kan niet anders dan tevreden zijn met dit nieuws, want met deze overeenkomst worden echt stappen gezet in onze woningopgave en maken wij onze ambitie: ‘Snel betaalbare woningen realiseren voor lokale starters en jonge huishoudens’ uit het coalitieakkoord waar.