De Westlandse VVD roept college op: trek alle registers open om eenzaamheid onder Westlanders

VVD-raadsleden Suzanne van Erven en Bianca van Dijk vragen college of zij zicht heeft op het aantal Westlanders dat zich eenzaam voelt en komen met voorstellen om eenzaamheid in Westland te bestrijden.

De Westlandse VVD roept college op: trek alle registers open om eenzaamheid onder Westlanders aan te pakken.

VVD-raadsleden Suzanne van Erven en Bianca van Dijk vragen college of zij zicht heeft op het aantal Westlanders dat zich eenzaam voelt en komen met voorstellen om eenzaamheid in Westland te bestrijden.

Op 29 september 2022 is de week tegen eenzaamheid gestart. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders boven de 15 jaar zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam hebben gevoeld. Op dit moment worden er al maatregelen genomen om eenzaamheid aan te pakken. Het kabinet trekt bijvoorbeeld de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro extra uittrekt om eenzaamheid tegen te gaan. Het geld is onder meer bedoeld voor anti-eenzaamheidsprojecten in gemeenten. Daarnaast heeft het kabinet ook de vervolgaanpak op het project ‘Één tegen eenzaamheid’ gepresenteerd. Voor raadsleden Suzanne van Erven en Bianca van Dijk was dit reden om het college te vragen of zij zicht heeft op het aantal eenzame Westlanders en ideeën aan te dragen voor het bestrijden van de eenzaamheid in Westland. “Mensen die zich eenzaam voelen of in eenzaamheid leven, zijn niet altijd aan te buitenkant te herkennen. Als we bepaalde beroepsgroepen die veel met mensen contact hebben, zoals buschauffeurs, kappers en kassamedewerkers, kunnen trainen om eenzaamheid te herkennen, biedt dat mogelijkheden om eenzame Westlanders op een laagdrempelige manier te benaderen”, zegt Suzanne van Erven. In andere gemeenten worden deze trainingen al aangeboden en zij wil daarom weten hoe het college hier tegen aankijkt en op welke wijze de gemeente hierin zou kunnen faciliteren. Daarnaast vraagt zij samen met haar collega Bianca van Dijk of het college mogelijkheden ziet in initiatieven zoals buurtbankjes, die inwoners van Westland zelf voor hun huis kunnen plaatsen, en de aanleg van jeu-de-boules banen. De twee dames willen van het college weten of zij bereid is om enkele van deze faciliteiten als proef aan te leggen, bijvoorbeeld op het her in te richten Oranjeplein in Maasdijk of in het gebied rondom de St. Martinusstraat in Naaldwijk. “Blijken dit soort initiatieven aan te slaan, biedt het mogelijkheden voor de herinrichting van andere pleinen”, sluit Bianca van Dijk af.