Standpunt van de Westlandse VVD: Inventarisatie naar leegstaande kantoren tegen woningtekort in Westland

De fractieleden Bianca van Dijk en Suzanne van Erven van De Westlandse VVD roepen het college op om in kaart te brengen welke leegstaande kantoorpanden in Westland in aanmerking komen voor transformatie tot woningen. “Voor starters is het momenteel bijna onmogelijk om een betaalbare woning te vinden in Westland. Het ombouwen van leegstaande kantoorpanden naar woningen zou juist voor deze groep een uitkomst bieden”, aldus Van Dijk.

Thuiswerken was de afgelopen twee jaar de norm als gevolg van het coronavirus. Omdat thuiswerken hierdoor steeds gebruikelijker is, blijkt een deel van de kantoorpanden leeg te staan. Uit een analyse van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield blijkt dat in Nederland zo’n 2,1 miljoen vierkante meter kantoor overbodig is. Dit zou minimaal 11.500 woningen in Nederland op kunnen leveren. 

De Westlandse VVD roept het college op om te inventariseren of er in Westland leegstaande kantoorpanden zijn die geschikt kunnen worden gemaakt voor woningen. “Het college zou een faciliterende rol kunnen innemen om eigenaren van leegstaande kantoorpanden te koppelen aan projectontwikkelaars”, stelt Van Dijk. 

Ook vraagt de Westlandse VVD aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid rondom leegstaande panden. “Leegstand komt de veiligheid en leefbaarheid vaak niet ten goede. Door herontwikkeling wordt de omgeving van deze panden weer fraaier en veiliger”, stelt Van Erven.