Standpunt van de Westlandse VVD: Westlandse regelgeving schuitvaren voor niemand een oplossing

De Westlandse VVD roept college op om niet te handhaven op nieuwe regelgeving rondom schuitvaren. Ga eerst in gesprek met betrokkenen, luidt de boodschap.

Tijdens de commissievergadering van donderdagavond roepen de raadsleden van De Westlandse VVD het college op om tot nadere orde niet actief te handhaven op de onlangs gepubliceerde regelgeving over de geluidsnormen bij het schuitvaren. De raadsleden stellen voor om op zo kort mogelijke termijn samen met de bewoners die geluidsoverlast ervaren en de “schippers van de schuiten” te komen tot een collectief gedragen versimpelde regeling.

Onlangs besloot het “oude” college om op bepaalde locaties in het Westland  “schuiten” te verbieden muziek te voeren via geluidsinstallaties. Met dit nieuwe beleid heeft het college geprobeerd tegemoet te komen aan twee sterk uiteenlopende belangen: enerzijds de belangen van de schuitvaarders die graag met een muziekje op de schuit door Westland varen. En anderzijds de belangen van de omwonenden langs de Westlandse wateren die overlast ervaren van deze muziek.

De Westlandse VVD wordt door vertegenwoordigers van beide belangen aangesproken. Verontruste bewoners, waar geen verbodsbepaling geldt, uiten hun zorgen wat betreft de de overlast die blijkbaar wel in hun woongebied mag plaatsvinden. Zij voorzien juist extra drukte bij hun op het water door deze regelgeving. Daar tegenover staan de schippers van de schuiten die de regeling te rigoureus doorgevoerd vinden.

VVD-raadslid Guus Bakker: “Varen op schuiten door het Westland is een traditie en een veelvuldige vorm van tijdverdrijf waar veel Westlanders graag gebruik van maken. Dat mag zeker niet worden verboden. Nu probeert het college tegemoet te komen aan beide belangen, maar volgens ons stoten we met deze regelgeving iedereen tegen het zere been. Ga in gesprek en kom tot een gezamenlijk gedragen oplossing.”