Veel standpunten van de Westlandse VVD in het coalitieakkoord 'Aan de slag. Voor Westland'

Dinsdagavond 24 mei is Pieter Varekamp namens de Westlandse VVD als wethouder van het nieuwe college geïnstalleerd. Varekamp wordt de komende vier jaar verantwoordelijk voor de portefeuilles verkeer en vervoer, energietransitie en economie (o.m. glastuinbouw en mkb). Tevens werden deze avond Bianca van Dijk als raadslid en Jim v.d. Meer en Claudia Zuidhoek als steunraadsleden geïnstalleerd. Het derde steunraadslid, Roel Batelaan, wordt volgende maand benoemd. Guus Bakker en Suzanne van Erven werden eerder al geïnstalleerd. 

Ook werd het coalitieakkoord van Westland Verstandig, Gemeentebelang Westland en de Westlandse VVD besproken. “Samen met Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland staan we voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, economie, energietransitie en het betaalbaar houden van dit alles. Het akkoord is afgewogen, vooruitstrevend, maar ook betaalbaar. Ik heb er vertrouwen in dat we dit tot een succes gaan maken voor een beter Westland”, aldus Guus Bakker namens de VVD-fractie. 

Voor de Westlandse VVD is het kernpunt voor deelname aan deze coalitie dat iedereen in Westland kan zijn wie hij of zij is, onze economie wordt gestimuleerd en dat we een financieel gezonde gemeente blijven. Uitgangspunt is dat er realistisch wordt begroot en dat ambities haalbaar en betaalbaar zijn. Onze ambities mogen geen exorbitante stijging van kosten veroorzaken. De lasten voor onze inwoners en bedrijven moeten doorlopend in evenwicht blijven met onze uitgaven. Hier zien de raadsleden op toe. 

Veiligheid

In het akkoord komen veel standpunten van de Westlandse VVD terug. Zo kent het akkoord een stevige veiligheidsparagraaf. ”Uitbreiding van toezicht in de openbare ruimte en vergroting van de opsporingscapaciteit is essentieel voor Westland”, aldus Bakker.  

Woningbouw

Ook is er voldoende aandacht voor woningbouw. Dat is hard nodig, want voor veel jongeren is het nu onmogelijk om een geschikte én betaalbare woning in het Westland te vinden. Kersvers raadslid Bianca van Dijk: "Ik ben blij met de innovatieve ideeën in dit akkoord die ervoor moeten zorgen dat starters een betaalbare woning kunnen vinden in Westland. Uiteraard ga ik de wethouder op dit dossier de komende periode scherp volgen".  

Sociale domein

Volgens Suzanne van Erven o.a. verantwoordelijk voor het sociale domein staan er in het coalitieakkoord ook diverse plannen om alle Westlanders te ondersteunen. “Zo kan iedere Westlander kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen om het beste uit zichzelf te halen”. Dit komt onder meer terug in de onderwijsplannen. Ook ondersteunen we sportclubs en koesteren wij ons unieke culturele erfgoed. Voor zorg en ouderen gaan wij praktisch, voortvarend en ondernemend aan de slag. Meer daadkracht en minder bureaucratie aldus de VVD.