Standpunt van de Westlandse VVD: Winkelgebieden in Westland hebben opknapbeurt nodig

Afgelopen week stelden de raadsleden Suzanne van Erven en Guus Bakker van de Westlandse VVD schriftelijke vragen aan het college over de mogelijkheden tot het opknappen van enkele winkelgebieden in het Westland. Sinds 2021 kunnen gemeenten een financiĆ«le aanvraag doen bij het Ministerie van Economische Zaken voor het toekomstbestendig en vitaal maken van winkelgebieden. Dit geld kan worden ingezet voor renovatie, transformatie, sloop- en nieuwbouw en de aanleg van openbare voorzieningen. 

De Westlandse VVD is van mening dat er in Westland meerdere dorpskernen zijn die een renovatie kunnen gebruiken. Zeker Monster, maar ook Maasdijk, Poeldijk en Wateringen kunnen een constructieve opknapbeurt gebruiken. 

De fractie stelde de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze regeling?

2. Kan het college toelichten hoe zij aankijkt tegen de winkelgebieden in de Westlandse dorpskernen? Kan het college aangeven hoe de afweging wordt gemaakt om een winkelgebied van dorpskern al dan niet op te knappen?

3. Is het college het met De Westlandse VVD eens dat het winkelgebied van Monster een verregaande constructieve impuls kan gebruiken?

4. Is het college bereid om samen met een lokale private partij (waarbij ook de input van bewoners en ondernemers wordt meegenomen) te kijken naar een gedegen integraal haalbaar plan om het winkelgebied van Monster weer een impuls te geven en hierbij direct een aanvraag te doen voor de landelijke regeling? Zo ja, op welke termijn denkt zij dit plan in te dienen? Zo nee, waarom niet?