Nieuws vanuit de Algemene Leden Vergadering: Arne Weverling bestuursvoorzitter van de Westlandse VVD

Woensdag 6 april is Arne Weverling tijdens de Algemene Leden Vergadering benoemd tot bestuursvoorzitter van de Westlandse VVD. Hiermee neemt hij de functie over van Bart Waasdorp.

Weverling was de afgelopen vier jaar voor de VVD lid van de Tweede Kamer en daarvoor acht jaar wethouder in de gemeente Westland. Na zijn benoeming gaf hij een enthousiasmerende speech waarin hij de aanwezige leden opriep er de komende vier jaar samen de schouders onder te zetten en de energie en de inzet van de campagneperiode voort te zetten. “En daarin heeft ieder lid een belangrijke rol te vervullen”, aldus Weverling.

Ook werden Jurjen de Klerk en Jakoline van Straalen beiden benoemd tot bestuurslid. De Klerk gaat zich binnen de Westlandse VVD bezighouden met Training en Talentmanagement. Van Straalen neemt de functie Communicatie en Campagne over van aftredend bestuurslid Tom Ouwerling. Na ruim dertien jaar nam ook Ouwerling afscheid als bestuurslid van de Westlandse VVD. Hij ontving een warm applaus van alle aanwezige leden voor zijn enorme inzet tijdens zijn lange bestuursperiode.