De Westlandse VVD in het nieuws: Collegevragen inzake parkeerproblemen in Monster

Westlanders.nu, 30 maart 2022

Zoals bekend zijn er parkeerproblemen in het centrum van Monster. Daar is al vaak over gesproken in de Raad en er zijn meerdere art. 42 vragen over gesteld door onder meer onze fractie. Ondernemers uit de Zeestraat in Monster hebben vorig jaar al aangegeven dat zij een plan hadden gemaakt om de parkeerproblemen in de Zeestraat op een eenvoudige en snelle manier aan te pakken. Verder is vorig jaar een schouw geweest met onder meer ambtenaren van de gemeente waarin verschillende opties aan de orde zijn geweest. Zeer onlangs is er een gesprek geweest tussen enkele ambtenaren, boa’s en ondernemers uit de Zeestraat om over concrete oplossingen te praten.

Daar is als mogelijke oplossing naar voren gekomen dat er in de Zeestraat en rondom het Kerkplein Shop & Go parkeerplaatsen zouden kunnen komen. Ook zouden er door simpelweg wat paaltjes en prullenbakken en enkele fietsnietjes te verplaatsen extra parkeerplekken gecreëerd kunnen worden. Deze plannen worden binnenkort in de Biz vergadering besproken. Dit sluit precies aan bij onze eerdere art 42 vraag hierover van nu exact een jaar geleden. De VVD fractie is dan ook verheugd over de recente ontwikkelingen en oplossingen waarover gesproken wordt.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Kan het college toezeggen dat indien de ondernemers in de BIZ Monster het eens zijn met de plannen, deze plannen voortvarend, d.w.z. voor de zomer 2022 zullen worden uitgevoerd?

2. Is het college bereid om voorrang bij de uitvoering te geven aan deze plannen, nu Monster al zo lang wacht op oplossingen?

3. Kan het college toezeggen dat tegelijkertijd de vergroening van het centrum, en in ieder geval van genoemde straten, wordt aangepakt?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland,

Geraldine van der Knaap