De Westlandse VVD in het nieuws: "Kamerleden vragen om crisisaanpak glastuinbouw"

Als het aan VVD-Kamerlid Peter Valstar ligt komt er een crisisplan voor de glastuinbouw om de torenhoge gasprijzen het hoofd te bieden. De politicus uit Westland heeft daarover een motie ingediend.

www.wos.nl, woensdag 9 maart 2022 

Als het aan VVD-Kamerlid Peter Valstar ligt komt er een crisisplan voor de glastuinbouw om de torenhoge gasprijzen het hoofd te bieden. De politicus uit Westland heeft daarover een motie ingediend.

De energiekosten voor tuinders waren voor de oorlog in Oekraïne al hoog en zijn inmiddels tot recordhoogte gestegen.

Zo is een tuinder met 15 hectare gewas in een normale situatie 150.000 euro aan energiekosten kwijt, nu is dat 3 miljoen euro. Daar komt ook nog het wegvallen van belangrijke exportlanden als Rusland en Oekraïne bij. Daarom heeft Valstar met collega-Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Derk Boswijk (CDA) moties ingediend om tot een crisisaanpak te komen. 

De Kamerleden zijn bang voor een groot aantal faillissementen op korte termijn. Zij pleiten voor het wegnemen van belemmeringen in Europese regelgeving en het ondersteunen omschakeling van sierteelt naar groenteteelt. Verder wordt gevraagd naar het verruimen van het borgstellingskrediet voor de land- en tuinbouw en van bestaande subsidies, zoals op led-verlichting. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten.