De Westlandse VVD in het nieuws: "Snel 'verloedering' centrum Monster tegengaan"

Er moet sneller en actiever werk worden gemaakt van het visieplan voor het centrum van Monster. Er is afgesproken dat het centrum aantrekkelijker, groener en publieksvriendelijker moet worden, maar de realiteit is dat het centrum 'verloedert'.

www.wos.nl, vrijdag 4 maart 2022

Er moet sneller en actiever werk worden gemaakt van het visieplan voor het centrum van Monster. Er is afgesproken dat het centrum aantrekkelijker, groener en publieksvriendelijker moet worden, maar de realiteit is dat het centrum 'verloedert'.

Dat stelt de VVD in vragen aan het college van B en W. De gemeenteraad stelde in september 2020 de Visie Centrum Monster vast. Het centrum zou een kwaliteitsimpuls krijgen, leegstand zou worden tegengegaan en er zou een actief beleid worden ingesteld om meer horeca in het centrum te krijgen. Maar, zo stelt de VVD, oudere panden worden onvoldoende onderhouden, leegstaande winkelpanden blijven leeg of worden ingevuld als bedrijfs- en/of kantoorpand, het Kerkplein verliest haar aantrekkingskracht en de weekmarkt is weggedrukt naar een kleine parkeerplaats tussen hoogbouw.

De VVD vraagt nu van het college snel meer regie te nemen om de uitgangspunten uit de visie te realiseren. Verder vragen de liberalen winkel- en horecapanden in het centrum niet om te zetten naar een permanente woon- en/of kantoorbestemming en wordt het college gevraagd te bemiddelen in tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden met start-ups, pop-ups en/of exposities. En tenslotte zou de VVD graag zien dat de weekmarkt op het Kerkplein wordt gehouden.