De Westlandse VVD in het nieuws: Collegevragen inzake het “tegengaan van straatintimidatie”

www.westlanders.nu, 8 februari 2022

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat 2 op de 3 vrouwen vorig jaar zijn lastiggevallen op straat. Ook jonge mannen en mensen afkomstig uit minderheidsgroepen hebben last van vormen van straatintimidatie.

Willy van Berlo, expert seksueel geweld bij kenniscentrum Rutgers, geeft aan dat onder andere preventie nodig is om ervoor te zorgen dat er een generatie komt die dit soort dingen niet meer normaal vindt om te doen, bijvoorbeeld met campagnes en voorlichting. Want dit gedrag mogen we als samenleving nooit als normaal gaan zien. 

De Westlandse VVD stelt naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

Is het college bekend:

1. Hoeveel meldingen van straatintimidatie vorig jaar zijn binnengekomen bij de politie in de gemeente Westland en hoeveel van deze meldingen bij de politie ook daadwerkelijk in vervolgbehandeling zijn genomen?

2. Is bij de politie bekend op welke plekken in het Westland straatintimidatie het vaakst voorkomt? Kan het college dit duiden en is hier een verband met bijv. slechte straatverlichting of doorgaande wegen/fietspaden waar minder bewoning is?

3. Heeft het college eerder onderzocht hoe het gevoel van veiligheid in het Westland onder vrouwen (en/of jonge mannen / mensen afkomstig uit minderheidsgroepen) leeft? Zo ja, is er een toe- of afname te zien? Zo nee, is het college bereid hier nader onderzoek naar te doen?

4. Is het college bereid zijn om de mogelijkheden voor een (online) meldpunt te onderzoeken, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe vaak straatintimidatie voor en of er een verband met bepaalde (afgelegen) plekken in het Westland zijn?

5. Zoals hierboven genoemd, is ook preventie en gedragsverandering nodig, bijvoorbeeld in de vorm van campagnes en voorlichting. Is het college bereid om zo’n campagne op te zetten? Bijvoorbeeld in de vorm van korte fragmenten op sociale media en posters rondom middelbare scholen?

Namens de fractie van VVD Westland,

Guus Bakker

Lianda Heijl