Bier- en vaarschuiten in Westland lekker laten varen en afspraken maken met jongeren over 'effe makkie-an' zones.

Bier- en vaarschuiten in Westland lekker laten varen en afspraken maken met jongeren over 'effe makkie-an' zones. 


Door voorstellen en vragen van de Westlandse VVD kan de burgemeester vanaf dit jaar bepaalde plekken op de vaarroutes aanwijzen als geluidsvrije zones. 

Dit is opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die op 25 januari in de gemeenteraad opnieuw is vastgesteld. 

Als Westlandse VVD juichen wij  het toe dat onze jongeren bijna jaarrond op (bier-) schuiten varen en daar hun eigen feestjes van maken. De Westlandse VVD gunt hen dat van harte en zoveel vertier is er niet voor hen in Westland. 

Wel bereikten ons steeds vaker klachten over aanhoudende geluidsoverlast, vooral in de buurt van de dorpskernen, waar boten ook langduriger aanmeren bijvoorbeeld om boodschappen of snacks te halen. Om er gezamenlijk uit te komen kan de gemeente nu bij dichtbevolkte gebieden of kwetsbare natuurgebieden geluidsvrije zones instellen. Dat is overigens ook iets waarvan een deel van de jongeren zelf zegt daarvoor open te staan.

De burgemeester heeft dan ook toegezegd hier coulant mee om te gaan en aandacht te hebben voor de communicatie over het waar en waarom van deze plekken.

Samen komen we er uit, ook dit is de Westlandse VVD.