Spreektekst gemeenteraad 8 juni 2021

© Google

Meneer de voorzitter,

Wij willen de opstellers danken voor het opstellen van het initiatiefvoorstel. Er gaat toch wat tijd inzitten. Al hadden wij niet meer op behandeling gerekend. Immers, het voorstel dateert van de raad van 19 februari, en je zou verwachten dat we het voorstel in februari of maart zouden behandelen als de partijen het echt belangrijk zouden vinden.

Maar goed, het initiatiefvoorstel. Hierover, en de toegang tot informatie voor raadsleden, is al voldoende gezegd. VVD Westland is wel van mening dat raadsleden stukken moeten kunnen inzien, desnoods onder toezicht als dat voor de strategische positie van de gemeente beter is. En dat is op dit moment ook zo geregeld.

Het initiatiefvoorstel, wat voor ons ligt, komt overeen met wat landelijk bekend staat als een parlementaire enquête. Een onderzoek met verregaande bevoegdheden voor de onderzoekscommissie om ook ambtenaren te horen. VVD Westland vind dat te ver gaan.

Het proces omtrent de contractvorming is niet goed verlopen en de raad is negatief verrast. Er zijn in het proces naar de aanbesteding risico’s genomen die door verkeerd risicomanagement zijn opgetreden en hierdoor de burger voor een financiële verrassing hebben gezet.

In de raad van 8 oktober heeft VVD Westland, met andere partijen in de raad, dan ook gepleit voor een RKC-onderzoek inzake het uitgevoerde risicomanagement door de gemeente en het afvaldossier specifiek. Dit onderzoeksonderwerp is in een overleg met alle fractievoorzitters vastgesteld.

In een brief van 12 januari, laat de commissie griffier weten dat één van de onderwerpen van het RKC-onderzoek “het contract Renewi inzake afvalverzameling” is. Prima er volgt een onderzoek door een onafhankelijke commissie gericht op de risico’s in de aanbesteding. In een tweede brief van de commissie griffier van 2 maart lezen we dat het onderwerp voor het RKC onderzoek “het contract Renewi inzake afvalverzameling” van de onderzoek lijst is verdwenen. Dit naar aanleiding van 2 fractievoorzitters in deze raad die de onderwerpen hebben aangepast, zonder de overige fractievoorzitters vooraf in te lichten, mee te nemen. Over goede communicatie gesproken.

VVD Westland vindt dat jammer, want het RKC, het onderzoek orgaan van de raad, was volgens ons bij uitstek het podium om het contract en de wijze van aanbesteden te bestuderen op risico’s en gevolgen.

VVD Westland is van mening dat het thuishoorde in het RKC, een onderzoekscommissie zoals dit initiatiefvoorstel voorstelt, gaat voor VVD Westland te ver, we zullen dan ook niet met dit voorstel instemmen.