Schriftelijke vragen inzake parkeerproblemen in het centrum van Monster

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 26 maart 2021 door de fractie VVD Westland, inzake parkeerplan ondernemers Zeestraat in Monster.

 

Zoals bekend zijn er parkeerproblemen in het centrum van Monster. Daar is al vaak over gesproken in de Raad, zoals ook tijdens de laatste Raadsvergadering van 16 maart jl.

 

Ondernemers uit de Zeestraat in Monster hebben aangegeven dat zij een plan hebben gemaakt om de parkeerproblemen in de Zeestraat op een eenvoudige en snelle manier aan te pakken.

 

Dit plan hebben zij ook besproken tijdens de schouw die Burgemeester en Wethouders een paar keer hebben gehouden. Daar is toen enthousiast op gereageerd. Het zou mooi zijn als dit plan nu ook uitgevoerd zou kunnen gaan worden.

 

Het plan betreft de inrichting van winkelstraat de Zeestraat, die beter en functioneler kan en het parkeerprobleem voor een belangrijk deel kan oplossen. Met het simpelweg verplaatsen van wat paaltjes en prullenbakken en een enkel bankje zijn zo 6-8 parkeerplaatsen extra te creƫren. Ook een likje verf op een bomenrek zou het aanzien van de straat verbeteren.

 

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 

1.     Is het college bereid om naar het plan van de ondernemers te kijken?

2.     Is het college bereid om met de ondernemers hierover in gesprek te gaan en te kijken of het plan uitgewerkt kan worden?

 

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

 

Namens de fractie van VVD Westland,

 

Geraldine v/d Knaap