Schriftelijke vragen inzake oneigenlijk gebruik stalletjes langs de weg

© Freshweb Maurice Fransen

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 5 maart 2021 door de fractie VVD Westland, inzake oneigenlijk gebruik stalletjes langs de weg.

 

In Westland zijn vele bloemen-, fruit- en groentestalletjes te vinden langs de weg. In deze stalletjes kunnen ondernemers die bijvoorbeeld rozen kweken, ook een deel van deze rozen direct verkopen aan langskomend publiek. Op zich is dat een sympathieke regeling, die behalve voor extra inkomsten voor de ondernemer ook voor levendigheid in en buiten de kernen zorgt.

 

Voorwaarde is wel dat het producten betreft die de ondernemer zelf kweekt.

 

De fractie van VVD Westland is echter meerdere malen benaderd met de klacht dat er ook diverse stalletjes zijn die bij een ondernemer voor de deur staan, waarbij niet de producten van de betreffende ondernemer worden verkocht, maar van hele andere ondernemers, niet eens afkomstig uit dezelfde kern. Dat levert oneerlijke concurrentie op voor bijvoorbeeld MKB-ers in de buurt die dezelfde producten verkopen, maar dan in de winkel.

 

Als er dan vervolgens een klacht wordt ingediend bij handhaving, is de reactie van de gemeente dat dit geen prioriteit heeft i.v.m. handhaving van de coronamaatregelen.

 

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 

1.     Kan het college aangeven of zij er van op de hoogte is dat er bij diverse stalletjes langs de weg in Westland sprake is van oneigenlijk gebruik?

2.     Is het college het met de fractie eens dat er dan sprake is van oneerlijke concurrentie?

3.     Is het college ervan op de hoogte dat de enige prioriteit van handhaving kennelijk bij het handhaven van de Coronamaatregelen ligt?

4.     Kan het college aangeven wanneer zij deze klachten wel in behandeling neemt en welke acties zij daarop gaat ondernemen?

 

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

 

Namens de fractie van VVD Westland,

 

Geraldine van der Knaap