Investerend de coronacrisis uit

Gisteren werd de begroting voor 2021 behandeld in de raad. Het college kiest ervoor om investerend de coronacris te lijf te gaan. Dit kon op steun van fractievoorzitter Sander Zuyderwijk rekenen die zijn inbreng begon met waardering uit te spreken de mensen in de frontlinie zoals zorgmedewerkers, BOA’s en politie.

Naast de woorden van dank waren er ook zorgen bij de Westlandse VVD’er: “In het bijzonder de ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemers die vuurwerk verkopen. Deze worden plots geconfronteerd met een verbod. Zo’n verbod om je onderneming te runnen heeft dit jaar ook de horeca geraakt. We hebben het college daarom gevraagd om, als de horeca weer open mag, ook winterterrassen toe te staan, op gemeentegrond.”

De VVD stelde samen met Westland Verstandig voor om de wijkagenten weer in het straatbeeld terug te laten keren met bijvoorbeeld spreekuren. Op aangeven van de partijen gaat de burgemeester met de politie in gesprek om dit verder vorm te geven.

Dankzij VVD Westland gaat er ook extra geld naar onderwijs. Een amendement van de fractie haalde een grote meerderheid. Daardoor gaat er 135.000 euro extra naar het onderwijs dat zal worden besteed aan een groot knelpunt; de aansluiting van zorg op het onderwijs. De VVD wil ermee voorkomen dat er kinderen tussen wal en het schip en leraren overbelast raken.

De Westlandse liberalen vroegen ook met succes aandacht voor de planologie in Monster. De partij diende een motie in waarin het college verzocht wordt in de toekomstige ruimtelijke plannen rekening te houden met een groot sportpark bij Polanen, waar onder meer de tennis en de voetbal van gebruik kunnen maken. Zeker gelet op de aanstaande woningbouw in Monster Noord verwacht de fractie van een toename aan sporters op het sportpark. 

Verder stond de VVD-fractie aan de wieg van het verzoek aan het college om subsidie aan te vragen bij het Rijk, waarmee de gemeente 3 jaar lang 50.000 euro kan ontvangen in het kader van preventie (in de gezondheidszorg). Deze subsidie kan dan voor een deel besteed worden aan het project Bewegend Leren waarmee al diverse basisscholen actief aan de slag zijn gegaan. Kinderen leren dan bijvoorbeeld rekenen terwijl ze allerlei beweegspelletjes doen zoals estafette. Een win-win situatie: de kinderen vinden het erg leuk en ze leren zo sneller, de leerstof wordt beter opgepikt. Ook deze motie heeft een ruime meerderheid in de Begrotingsraad behaald!

Hieronder kunt u de inbrengen van de VVD teruglezen.