Schriftelijke vragen inzake tekort aan stageplaatsen MBO

© Lentiz

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 28 oktober 2020 door de fractie VVD Westland, inzake stageplaatsen MBO

 

MBO studenten hebben o.a. door de corona crisis grote moeite om een stageplek te vinden. Uit een brief van de Minister blijkt dat het gaat om een geregistreerd tekort van nu 18.895 stages en leerbanen.

De tekorten verschillen per opleiding maar ook per regio.

De grootste tekorten zijn te vinden in de Randstad.

 

Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om creatieve oplossingen van bedrijven en mbo-opleidingen om stagiairs toch een plek te kunnen geven maar vraagt daarnaast ook inzet van de overheid en gemeente. De gemeente kan daarnaast ook haar eigen verantwoordelijkheid nemen door MBO studenten stage te laten lopen bij de gemeente en/of gemeentelijke diensten.

 

Tot slot hebben afgelopen voorjaar het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs via een intentieverklaring bindende afspraken met elkaar gemak over stages en examenstandaarden. Het doel hiervan is een efficiƫnter georganiseerd en kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs en een adequate ondersteuning van de leerbedrijven en een optimaal onderwijsaanbod. Deze verbetering heeft alleen kans van slagen als de overheid de komende jaren niet bezuinigt op kenniscentra.

 

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 

1.     Heeft het college zicht op het aantal Westlandse MBO studenten zonder stageplek?

2.     Heeft het college zicht op de tekorten per sector in onze regio?

3.     Is het college bereid om mee te denken met bedrijven en mbo-opleidingen bij het bedenken van creatieve oplossingen, bijv. door het delen van best practices?

4.     Is het college bereid een strategie te ontwikkelen om het aantal stages te vergroten bij de gemeente en gemeentelijke instellingen?

5.     Heeft het college zicht op in welke sectoren we op de middellange en lange termijn een tekort aan personeel verwachten? En is zij bereid op basis daarvan ook een actieplan te ontwikkelen, zodat er straks niet een tekort aan personeel is vanwege het tekort aan stages?

6.     Welke rol kan de gemeente spelen bij bovengenoemde samenwerking tussen bedrijfsleven en middelbaar beroepsonderwijs en wat vindt het college van de eis om niet te bezuinigen?

 

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.