Schriftelijke vragen inzake de Noviteit in Monster

© Noviteit.com

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 25 oktober 2020 door de fractie VVD Westland, inzake de Noviteit

 

Al eerder heeft de fractie van VVD Westland aandacht gevraagd voor de Noviteit in Monster.

 

Nu wordt echter opnieuw noodklok geluid, zie ook de berichtgeving in het AD van 24 oktober jl.

 

Al twee jaar geleden heeft het bestuur van de Stichting De Noviteit  bij de gemeente aan de bel getrokken over het voortbestaan van de Noviteit. Inmiddels heeft de gemeente voor een fors bedrag geïnvesteerd in het brandveilig maken van het pand.

Blijkens de berichten stopt de commerciële uitbater er per 1 januari 2021 mee. Om te voorkomen dat de Noviteit definitief dicht moet vraagt het Stichtingsbestuur aan de gemeente om een bijdrage van 24.000 euro. Hiermee kan een periode van 6 maanden overbrugd worden zodat in die tijd duidelijkheid kan komen over wat er met de Noviteit gaat gebeuren.

 

In de Raadsvergadering van 22 september 2020  is een amendement aangenomen van de fractie VVD Westland inzake de centrum visie Monster en het daaraan koppelen van de deelvisie voor de Noviteit. Het college heeft aangegeven bezig te zijn met deze deelvisie met daarin de toekomstplannen voor de Noviteit. Deze plannen die onder meer het huisvesten van de bibliotheek en Vitis als ook de functie van Huis in de buurt bevatten, laten echter nog enige maanden op zich wachten.

 

Nu is er echter de urgentie om zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen over het gevraagde overbruggingskrediet anders is de Noviteit al vóórdat de toekomstplannen gepresenteerd worden definitief gesloten.

 

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

 

1.     Kan het college aangeven wanneer zij een beslissing op het verzoek van de Noviteit gaan nemen?

2.     Kan het college dit verzoek bijvoorbeeld in de Raadsvergadering van  a.s. november behandelen?

3.     Kan het college aangeven hoe de communicatie met het stichtingsbestuur van de Noviteit hierover verloopt en of er ook gecommuniceerd is met de commerciële uitbater en wat de resultaten daarvan waren?

 

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.