LEF!

VVD Westland heeft met enthousiasme kennisgenomen van de perspectiefbrief - met daarin de voorstellen om sterker uit de coronacrisis te komen. De geschetste visie en toekomstperspectief getuigen van lef en dat stemt ons hoopvol in het werken aan een nog beter en sterker Westland. Lef om in een crisistijd geld uittrekken om in onze samenleving en economie te investeren. De investeringen en maatregelen staan in de perspectiefbrief die B&W vandaag heeft gepresenteerd.

© Google

Er wordt ons inziens terecht gekozen om te investeren in de Westlandse bedrijvigheid en publieke zaken om de gemeente aantrekkelijk te houden om er te wonen, leven en recreëren. Belangrijk is dat de Westlandse werkenden, gezinnen en huizenbezitters worden ontzien omdat zij al hard genoeg zijn geraakt door de crisis. Hoewel er door sommige anderen gemeenten snel naar de OZB-verhoging wordt gegrepen, is er terecht gekozen de huizenbezitters te ontzien en vooral de algemene reserves aan te wenden om de klappen op te vangen. De VVD zal zich ook blijven inzetten tegen een verhoging van de belastingen.

 

VVD Westland is blij met de investeringen die het college voornemens is te doen. Sander Zuyderwijk, fractievoorzitter: ‘Eerdere crisissen zijn overwonnen. We zijn er nog niet, maar ook deze crisis zullen we overwinnen. Daarom is het goed dat het college nu investeert in  voorzieningen als sport, bereikbaarheid en ondersteuning aan mensen in onze samenleving’. 

 

Misschien had er nog meer gemoeten, maar we kunnen ook niet alles. Het is een balans. De keuze om te investeren te investeren in bereikbaarheid, de Westlandse economie, de zwembaden, hockeyveld en sociale aspecten (steun aan het sociaal domein) worden wij wel warm van. VVD Westland ziet een visie waarbij de Westlandse economie, bereikbaarheid, maatschappelijk investeren en levendige kernen voorop staan. Dìt is investeren in Westland! Dit is anticyclus, dit is LEF!