Gemeente Westland moet ondernemers financieel respijt geven in coronacrisis

VVD Westland roept de gemeente op alles op alles te zetten om Westlandse ondernemers een steun in de rug te kunnen geven om hun hoofd boven water te houden in de coronacrisis.

© Fransdewit (Flickr CC)

De coronacrisis raakt iedereen in de bewegingsvrijheid, zekerheden en gezondheid. In de strijd tegen het virus moeten we alles op alles zetten om de kwetsbare groepen zoveel mogelijk te ontzien, maar ook ervoor zorgen dat onze economie niet volledig tot stilstand komt of verwoest wordt. 

Ook in de gemeente Westland wordt de economie hard getroffen. De sierteelt dreigt bijvoorbeeld al volledig tot stilstand te komen en het is nog onzeker wat ons te wachten staat. Het is daarom zaak als gemeente al voorzorgsmaatregelen te nemen die ondernemers kan ontzien. 

Zo zijn afgelopen maand de belastingaanslagen voor de OZB, reclame- en precario- en toerismebelasting verstuurd. Ditzelfde geldt voor de heffingen van het hoogheemraadschap. Ondernemers hebben nu vooral problemen met acute liquiditeit. Het zou de ondernemers al een klein steuntje in de rug zijn als we deze betalingsverplichtingen voorlopig uitstellen. 

De VVD heeft dit inmiddels ook kenbaar gemaakt bij het college van B&W middels artikel 42-vragen.