Huisvesting arbeidsmigranten bij tuinbouwbedrijven

Op donderdag 6 februari vond er een ingelaste raadsvergadering plaats om een initiatiefvoorstel over het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijfslocaties te behandelen. Hoewel de VVD geen voorstander is van huisvesting van arbeidsmigranten op verschillende bedrijven, zien ook wij in dat de noodzaak hoog is en er tegelijkertijd weinig andere oplossingen zijn.

Het college heeft aangegeven op korte termijn met een allesomvattend voorstel te komen wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten waarin ook dit initiatiefvoorstel wordt meegenomen. Wij zijn van mening dat de veiligheid van bewoners daarbij niet in het geding mogen komen en dat handhaving daarom gewaarborgd moet zijn. Daarom wil de VVD dat bij huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijfslocaties, betreffende bedrijven een afdracht per bed, per jaar doen dat ten goede komt van de inzet van extra BOA’s. Zij worden ingezet om de bedden, migranten en locaties regelmatig te controleren en waar nodig te handhaven.

De VVD Westland gaat daarom nog niet akkoord met het voorstel van de enkele partijen en wacht daarom het alles omvattende voorstel van het college af, waarin ook de eisen van de VVD zijn opgenomen.