Ontwikkeling Driesprong in Kwinstheul kan van start

De VVD Westland is blij dat Kwintsheul eindelijk weer door kan met ontwikkelen nu de structuurvisie is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het Heulse VVD-raadslid Lianda Heijl: “Het dorp De Heul is één van de kleinere kernen in Westland die, kijkend naar de cijfers en feiten, en naar de mening van de inwoners, sterk achter liep in nieuwe woningbouw en centrum activiteiten om haar vitaliteit te vergroten. Die trend kunnen we nu eindelijk doorbreken.”

© Gem. Westland

Door de voorheen negatieve ontwikkelspiraal is de vergrijzing in het dorp toegenomen, zijn jongeren uit het dorp weggetrokken naar buurdorpen en dreigen prachtige verenigingen zoals Quintus en St. Gregorius een probleem te krijgen met hun jeugdopleidingen. Ook de brede school Andreashof kampt inmiddels met een leerlingenterugloop en er dreigt een tekort. Vandaar de motie kleine vitale kernen en de inzet van dit college.

Lianda Heijl: “De plannen voor de Driesprong zijn eigenlijk een bijtrekking van deze achterstand en voor de toekomst zullen we verder moeten kijken naar de ontwikkeling en vitaliteit van dit dorp. Dit kwam ook duidelijk terug in het participatietraject met de inwoners.”

De nieuwe wijk moet een aanjagend effect voor Kwintsheul betekenen en zorgen voor doorstroom zodat er ook ruimte komt voor jonge gezinnen en het dorp weer levendiger wordt.