Convenant brengt duurzame bedrijventerreinen in Westland dichterbij

Donderdag 30 januari heeft wethouder Pieter Varekamp (VVD) het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen ondertekend. Dit deed hij samen met 30 partijen, variërend van de provincie Zuid-Holland tot verschillende bedrijventerreinen. In het convenant staan afspraken om bedrijventerreinen verder te verduurzamen, om samenwerking te versterken en om de belangen van de terreinen op landelijk niveau beter te behartigen. Het convenant wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Donderdag 30 januari heeft wethouder Pieter Varekamp (VVD) het convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen ondertekend. Dit deed hij samen met 30 partijen, variërend van de provincie Zuid-Holland tot verschillende bedrijventerreinen. In het convenant staan afspraken om bedrijventerreinen verder te verduurzamen, om samenwerking te versterken en om de belangen van de terreinen op landelijk niveau beter te behartigen. Het convenant wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Westlandse bedrijventerreinen en ondernemers lopen voorop als het gaat om verduurzaming. Toch liggen er nog steeds veel kansen om energie te besparen op bedrijventerreinen. Westland staat sinds 2016 in de top 10 van gemeenten met de meeste zonnepanelen op bedrijventerreinen. Er liggen nu al 60.000 zonnepanelen op daken van Westlandse bedrijven. Deze wekken evenveel energie op als vier windmolens zouden doen. Wethouder Varekamp: “verduurzaming van onze bedrijventerreinen is een direct belang voor Westlandse bedrijven. Niet alleen bespaart het geld, je ziet ook dat het innovatie aanjaagt en daarmee onze concurrentiepositie. Daarnaast draagt het bij aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Door dit convenant wordt het uitwisselen van kennis gestimuleerd en wordt er samengewerkt, zodat de belangen van bedrijventerreinen ook landelijk op tafel komen. De gemeente Westland ondertekent dit convenant ook omdat Westlandse bedrijven belang hebben bij kennisuitwisseling en de mogelijkheid om gebruik te maken van landelijke subsidies.

Bron: Persbericht Gemeente Westland