VVD Westland voor vuurwerkverbod

Oud & Nieuw betekent voor veel mensen een gezellig samenzijn met familie en vrienden, onder het genot van oliebollen, champagne...en vuurwerk. Dat laatste bezorgt echter steeds meer mensen irritatie en overlast. Het lijkt de feestvreugde eerder te bederven dan te vergroten. De knallen worden steeds zwaarder, ze zijn wekenlang hoorbaar en het aantal incidenten blijft toenemen. Het AD kopte daags na de jaarwisseling: ‘Westland koploper in regio als het gaat om vuurwerkincidenten’. Voor de VVD Westland is de maat dan ook vol; wij zijn voor een algeheel verbod op vuurwerk voor consumenten.

Niet alleen de meerderheid van de Nederlanders is voor een vuurwerkverbod, ook politie, artsen en burgemeesters pleiten voor een algeheel verbod. Artsen stappen zelfs naar de rechter als het niet geregeld wordt. Willen we dat onze politieagenten hun werk kunnen doen, dan moeten we ze ook de ruimte en mogelijkheden geven om te handhaven. Dat is nu niet te doen door de hoeveelheid aan incidenten en vuurwerk dat wordt afgestoken in de dagen rond de jaarwisseling. Het is voor hen onmogelijk om te controleren of het nu illegaal of legaal vuurwerk betreft. 

Daarbovenop komt het lastigvallen van ambulancemedewerkers en brandweerlieden die hun werk doen. Ook de vernielingen in onze regio zijn buitensporig. Bushaltes, borden en prullenbakken. Wie de dagen na de jaarwisseling door het Westland trekt ziet het spoor van vernieling dat is achtergelaten door vuurwerkvandalen. De achtergebleven resten vuurwerkrommel wordt lang niet door iedereen opgeruimd en het zijn gouden dagen voor wasserettes.

Ouderen, mensen met huisdieren, ouders met kinderen vluchten het Westland uit om aan de (geluids)overlast te ontkomen. Het is wat ons betreft de omgekeerde wereld. Willen de mensen die zo van het vuurwerk genieten ook in de toekomst genieten van vuurwerk, dan kan dat op de door de gemeente aan te wijzen plekken. Dat wordt er wat ons betreft niet meer dan één per dorpskern. Een door een professioneel bedrijf georganiseerde vuurwerkshow, met toestemming van de gemeente.

De wetteloosheid die regeert tijdens de jaarwisseling moet een halt worden toegeroepen. Dat kunnen we alleen doen door onze handhavers de ruimte, mogelijkheden én bescherming te bieden, te beginnen bij een vuurwerkverbod op gemeentelijk niveau en hopelijk landelijk niveau.