Zuid-Hollandse VVD’ers te gast in het Westland

VVD Westland was de organisator voor de Algemene Ledenvergadering van VVD kring Zuid-Holland. De Best Fresh Group, op het ABC Westland, had de prachtige kantine opengesteld voor deze goed bezochte vergadering. De uitstekende catering werd daarbij verzorgd door MaNon in een sfeervolle kerstsetting.

De Statenfractie, diverse kamerleden, en natuurlijk VVD-leden uit de hele provincie zagen dat Pauline Bouvy de voorzittershamer overdroeg aan Christel van Mourik. Voor wie Christel nog niet kent: een temperamentvolle dame uit Spijkenisse en koploper van een aanstormende generatie. En die generatie komt er aan: de debatclub 010 kreeg de Waarderingsprijs vanwege het politiek motiveren van jongeren, bij voorkeur natuurlijk om lid te worden van de VVD.

Na de leden vergadering leidde onze eigen tweede Kamerlid Arne Weverling onze speciale gast in: minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Zijn stellingen over de grondwettelijke bescherming door en van de Staat en inwoners leidde tot een discussie waarbij actuele onderwerpen over drugscriminaliteit en legaliseren van (soft)drugs niet werden geschuwd. Deze onderwerpen stonden overigens los van minister Dekker zijn bewondering voor het Westland, de gezonde ondernemingslust en het topniveau van kwekers en handel.

In de vervolgdiscussie met Anne Mulder (Tweede Kamerlid en Brexit-deskundige) en Marcel van Bruggen (medewerker Best Fresh Group en Brexit-deskundige) kwamen de actualiteiten van onze overzeese vrienden ter sprake. Van Bruggen kon melden dat Nederland goed is voorbereid op een Brexit, maar dat onze belangrijke exportbestemming nog niet geheel door heeft wat een handelsbarriere nou echt inhoudt. Anne Mulder sloot zich daarbij aan met de opmerking dat na een Brexit het onderhandelen pas weer echt begint; dat Great Britain (or Medium Sized Britain) nog een paar jaar bezig zal zijn om een goed handelsakkoord te sluiten. Op het eind van de week weet de wereld op wie de Britten gestemd hebben, en of ze met een daverende klap het nieuwe jaar ingaan en de EU uitgaan.