Liberale gemeentepraat 21 mei 2019

SLOOP GEMEENTEHUIS MONSTER
VVD Westland heeft zich in de verkiezingsperiode hard gemaakt voor het opknappen van het centrum van Monster. Met de sloop van het oude gemeentehuis kunnen we Monster een nieuwe impuls geven.

Door de sloop komt er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het raadsvoorstel ging wat ons betreft niet ver genoeg om die ruimte in ontwikkelingen te geven en daarom heeft VVD Westland het initiatief genomen voor een verandering van di raadsvoorstel wat wél de ruimte geeft. Geen 29 maar circa 40 nieuwe appartementen. Een mix van betaalbare bouw voor de jongeren en senioren, ook een verkiezingsbelofte. 

Om de parkeerdruk in het centrum te verlagen gaan we ook voor parkeren onder de appartementen óp maaiveld. En ja, mogelijk moeten we hierdoor iets hoger bouwen.

Met dit door VVD Westland gewijzigd voorstel komen we 3 verkiezingsbeloften tegemoet. Betaalbaar bouwen, opknappen van het centrum van Monster én het werken aan de parkeerdruk.


Help de Westlandse ondernemer ondernemen
Doordat de kustvisie in februari 2018 niet is aangenomen leeft een onderneming aan de kust, Westbeach, in onduidelijkheid. D66 heeft een motie opgesteld om het college op te roepen om Westbeach gewoon serieus te behandelen. VVD Westland heeft besloten deze motie te steunen! De ondernemer heeft te lang in onduidelijkheid gezeten om te ontwikkelen en te ondernemen. Deze motie geeft duidelijkheid aan de ondernemer. Geen voorkeurspositie of voorkeursbehandeling, maar gewoon duidelijkheid waar deze ondernemer aan toe is.

Met deze motie weet de ondernemer nu waar hij aan toe is. De ondernemer kan nu verder ontwikkelen en ondernemen.