Mobiliteit houdt niet op bij asfalt

© Rolf van Koppen Fotografie

Op een werkbezoek heeft Zuid-Hollands VVD-lijsttrekker Floor Vermeulen een betoog gehouden waarbij hij aangaf dat mobiliteit niet ophoudt bij het aanleggen van meer asfalt alleen. “Er moet gekeken worden naar alle vormen van mobiliteit. We leven in een drukbevolkt gebied waarin de vrije ruimte beperkt is. De VVD ziet het aanleggen van extra wegen of verbreding van wegen als een oplossing voor de dichtslibbende wegen. Echter er is meer; zo moet de provincie zorgen voor goed Openbaar Vervoer en moet het fietsen aantrekkelijk worden gemaakt.” Op de vraag hoe het fietsen aantrekkelijker moet worden gemaakt, antwoordt de Boskoper: “Er moeten meer snelfietspaden komen waardoor je met de (elektrische) fiets een echt alternatief voor de auto hebt. Ook goede en veilige stallingen zijn een voorwaarde om mensen op de fiets te krijgen.”

De VVD-delegatie bestond behalve Vermeulen uit Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Arne Weverling, wethouder Pieter Varekamp, statenlid Mirjam Nelisse en Hoogheemraadschapskandidaten Peter Ouwendijk en Roel Batelaan. Tijdens het werkbezoek is er een bezoek gebracht aan De Winter Logistics en werd er een rondleiding gegeven door de Demokwekerij in het World Horti Centre. De verkiezingen voor Provinciale Staten en Hoogheemraadschap Delfland zijn op woensdag 20 maart.