Provinciale Staten-kandidaat Karima Bouchtaoui en waterschapskandidaten Delfland Lijsttrekker Peter Ouwendijk Waterschap en Jurjen de Klerk op bezoek in het Westland

Provinciale Staten-kandidaat Karima Bouchtaoui en waterschapskandidaten Delfland Peter Ouwendijk en Jurjen de Klerk op bezoek in het Westland. De drie gedreven kandidaten vinden water, groen en recreatie belangrijk. Het mooie vakantiepark Vlugtenburg, fietsen in de kas van Boon Leliekwekerij en WATO events zijn daarom bezocht. Stuk voor stuk sterke ondernemers die zich inzetten voor recreatie aan zee en in het groen.