Liberale gemeentepraat 22 januari 2019

Motie "maatschappelijke georiënteerde coffeeshop"

Vandaag op 22 januari 2019 werd de motie van D66 behandeld die het mogelijk maakte toestemming te verlenen voor een “maatschappelijk georiënteerde” coffeeshop. Deze coffeeshop valt onder de noemer coffeeshop. Niets medicinaals, niet pijn bestrijding, gewoon een coffeeshop.

VVD Westland stemde tegen, logisch. Veiligheid, gezondheid en een aantrekkende werking van buiten het Westland brengt ons alleen maar ellende. 

Wij steken onze kop niet in het zand, wij weten dat het overal te koop is, maar wij willen de drempel voor onze jeugd zo hoog mogelijk maken. Voor een veilig en een gezond Westland.


Motie “'Afstand nemen van Nashville verklaring'

Wij hebben deze motie gesteund. Gesteund omdat VVD Westland van mening is dat iedereen, ja iedereen, mag zijn wie hij of zij wil. Dit valt niet altijd mee in een maatschappij waar sociaal media snel een oordeel kan vellen. Wij willen met het steunen van deze motie een hart onder de riem steken bij iedereen van de LHBTI gemeenschap of die daarmee verbonden zijn. Laat iedereen zijn wat hij/zij wil wezen, in vrijheid.


Motie "Communicatie beantwoording zienswijzen"

Deze motie is ingediend door VVD Westland en opgesteld door Peter Hartman. Het is een technisch verhaal, maar het gaat erom dat insprekers met zienswijzen op bestemmingsplannen, gelijktijdig of eerder worden ingelicht over het antwoord dan dat het gepubliceerd wordt. Hierdoor wordt de inspreker niet verrast door zijn buurman die toevallig de website eerder gelezen heeft dan de indiener. De motie is door de gehele raad ondersteund.


Met vriendelijke groet,
Sander Zuyderwijk
namens de fractie VVD Westland

Op iBabs kunt u alle stukken terugvinden.

De gehele uitzending van de gemeenteraad van 22 januari 2019 kunt hier u terug kijken: