Wollebrand decor campagnestart tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst VVD Westland

“Waar kun je de campagne beter beginnen dan in de Wollebrand; een combinatie van wateropvang en een prachtig recreatiegebied?”. Peter Ouwendijk opent met deze woorden de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de lokale VVD-afdeling. De komende maanden zullen in het teken staan van de in maart te houden provinciale- en waterschapsverkiezingen. Behalve kandidaten, lokale liberalen en geïnteresseerden waren ook Tweede Kamerleden aanwezig bij de bijeenkomst.

Westlands kamerlid Arne Weverling en zijn Amsterdamse fractiegenoot Dilan Yesilgoz hebben ondanks een drukke agenda tijd gezien naar Westland te komen: ”Ik woon in Naaldwijk en ben hier ook vaak voor mijn werk. Vooral het woordvoerderschap ‘glastuinbouw’ brengt me nog vaak in het gebied waar ik jaren wethouder ben geweest.” zegt Weverling. Hij heeft de enthousiaste toehoorders bijgepraat over de rol van Westland in de energietransitie, de samenwerking tussen overheid en Greenports en het te sluiten Tuinbouwakkoord. Collega Yesilgoz heeft een toelichting gegeven over het klimaatakkoord en de klimaattafels.   

Ouwendijk vervolgt: “Ik zie in het waterschap een parallel met de klimaatwet waarover Dilan heeft gesproken. De markt moet zaken zelf willen oppakken zonder dat de overheid met het straffende vingertje zwaait. Ondernemers moeten de vrijheid hebben om te ondernemen, uiteraard met de voorwaarde geen schade aan de omgeving aan te richten. Met de ‘emissieloze kas’ zijn er al stappen gezet op dat gebied. Ik zie Delfland dan ook vooral als partner en niet als dwingende overheid.”

De verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland en de provincie zijn op woensdag 20 maart a.s. Bij VVD Hoogheemraadschap Delfland voert ’s-Gravenzander Peter Ouwendijk de lijst aan, tevens staat hij op plaats 47 op de provinciale lijst. Maasdijker Roel Batelaan staat voor het Hoogheemraadschap op plek nummer 7.