Liberale gemeentepraat 11 december 2018

Liberale gemeentepraat

© Sander Zuyderwijk

"Bereikbaar Ondernemen!", de VVD Westland slogan tijdens de verkiezingen. Wij zien deze transformatie van de N211 als een noodzakelijk iets om de doorstroming en de bereikbaarheid van het Westland te verbeteren. Dit voorstel past dus in het Bereikbaar Ondernemen. De Provincie is in de The Lead voor wat betreft de gesprekken met de BP en de McDonalds. Dit is niet aan de gemeente.

VVD Westland wethouder Pieter Varekamp, van Verkeer en Vervoer, heeft zich namens de gemeente Westland hard gemaakt om de bereikbaarheid van het Westland te blijven verbeteren.

 
In onze bijdrage van 10 juli 2018 en 6 november 2018 heeft de VVD Westland gepleit voor droge voeten in het Westland. Mogelijkheden hiervoor liggen onder andere in innovatieve systemen van waterberging in toekomstige woonwijken. Deze innovatieve bergingssystemen zullen bijdrage in een goede waterhuishouding in het Westland en een goed gevoel van veiligheid. Om de veiligheid van onze bewoners bij calamiteiten zoals clusterbuien volledig te waarborgen, zijn calamiteiten bergingen van belang.

Wij steunen dit voorstel dan ook en vertrouwen erop dat het college er spoedig mee aan de gang gaat om deze calamiteiten bergingen te realiseren en hierdoor de veiligheid van onze bewoners te waarborgen.

 
In de commissie is de evenementennota besproken. Tussen de commissie en deze raad zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. De VVD Westland is van mening dat de aanpassingen nog niet toereikend zijn voor het organiseren van evenementen zoals de VVD Westland dit voor ogen heeft.  Wij zien in deze nota veel betutteling. De VVD Westland is hier niet de enige in, gezien de raad brede vragen. 

Maar goed, geen beleid = geen evenement. We nemen het beleid stuk nu aan, maar verfijnen het stuk in de volgende commissie vergadering van januari 2019.


Met vriendelijke groet,
Sander Zuyderwijk
namens de fractie VVD Westland

Op iBabs kunt u alle stukken terugvinden.

De gehele uitzending van de gemeenteraad van 11 december 2018 kunt hier u terug kijken: